QUẺ 13: THIÊN HỎA ĐỒNG NHÂN

Trong thế giới Kinh Dịch, quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén) được gọi là quẻ số 13. Quẻ này được biểu thị bằng cặp ký tự |:|||.

Nghĩa của quẻ:
Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân mang ý nghĩa về tình thân. Đây là quẻ biểu thị sự thân thiện, sự ưa thích và sự đồng lòng. Đồng Nhân thể hiện tình cảm và tương tác tích cực giữa con người với nhau.

Giải nghĩa theo quan niệm của người Việt:
Đồng Nhân đại diện cho sự hoà hợp cao nhất ở con người, mức độ hoà đồng siêu việt. Đôi khi chúng ta không thể tránh khỏi xung đột và mâu thuẫn, nhưng cũng phải có lúc trái ngang hoà hợp với nhau. Đồng nhân là hiểu và đồng tâm với người khác.

Câu từ “Đồng nhân ở cánh đồng mênh mông” dùng để miêu tả tình hình khi con người đạt đến mức độ giao hội với vũ trụ cao nhất, đồng lòng cao nhất. Ở đây, “cánh đồng mênh mông” chỉ sự hoà đồng rộng lớn. Để đạt được sự hoà đồng này, phải có hiệp lực cùng tâm tư tưởng của mọi người.

Vấn đề giáo dục từ quẻ:
Đồng nhân là bài học về sự hoà đồng, sự đồng lòng. Đối với mọi vật chất sống chung với nhau, ta phải phân biệt từng loại con người, xem xét kỹ mỗi sự vật (quân tử đó từ loại tộc, biện vật); khi cùng loại, đặt chung với nhau và cho mỗi vật được phát triển sở năng, thoả đức nguyện, chỉ khi đó mới có sự hoà đồng mặc dù không giống nhau.

Cần nắm vững nguyên tắc quay trở lại biểu tượng (反則) tức biết trở lại phép tắc.

Trên đây là giải thích cho quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân theo quan niệm của người Việt. Chúng ta có thể rút ra hai lời khuyên từ quẻ này:

  • Để đạt được sự hoà đồng, không nên có tinh thần đảng phái. Phải tôn trọng đặc tính của mỗi hạng người, khả năng và nhu cầu của mỗi người.
  • Công việc hoà đồng mọi người, mặc dù mang hạnh phúc cho dân chúng, nhưng cũng gian nan và bị nhiều người phá.