Chọn ngày tốt, giờ đẹp để mọi việc thuận lợi thành công

Tháng 6 âm lịch (Nhâm Dần năm 2022) được xem là tháng đẹp. Nếu bạn có những việc lớn, quan trọng, hãy chọn ngày tốt và giờ đẹp để mọi việc trở nên thuận lợi, suôn sẻ hơn và đạt được thành công.

Ngày mùng Hai (30/06/2022)

 • Ngày: Giáp Dần, tức Can Chi tương đồng (Mộc), là ngày cát.
 • Ngày Dần lục hợp Hợi, tam hợp Ngọ và Tuất thành Hỏa cục.
 • Giờ Đại Cát: Tý (23h-1h), Ngọ(11h-13h).

Nên tạo thói quen chọn ngày tốt, giờ đẹp để thực hiện các công việc quan trọng.

Ảnh minh họa

Ngày mùng Ba (01/07/2022)

 • Ngày: Ất Mão, tức Can Chi tương đồng (Mộc), là ngày cát.
 • Ngày Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và Hợi thành Mộc cục.
 • Giờ Đại Cát: Tị (9h-11h), Hợi(21h-23h).

Ngày Mùng Bốn (02/07/2022)

 • Ngày: Bính Thìn, tức Can sinh Chi ( Hỏa, Thổ ), là ngày cát (bảo nhật).
 • Ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và Thân thành Thủy cục.
 • Giờ Đại Cát: Thìn(7h-9h), Tuất(19h-21h).

Ngày Mùng Năm (03/07/2022)

 • Ngày: Đinh Tị, tức Can Chi tương đồng (Hỏa), là ngày cát.
 • Ngày Tị lục hợp Thân, tam hợp Sửu và Dậu thành Kim cục.
 • Giờ Đại Cát: Mão (5h-7h), Dậu(17h-19h).

Ngày Mùng Sáu (04/07/2022)

 • Ngày: Mậu Ngọ, tức Chi sinh Can ( Hỏa, Thổ ), là ngày cát (nghĩa mật).
 • Ngày Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành Hỏa cục.
 • Giờ Đại Cát: Dần(3h-5h), Thân(15h-17h).

Chọn ngày tốt, giờ đẹp để ký kết các hợp đồng sẽ mang lại may mắn và thành công.

Ảnh minh họa

Ngày Mùng Bảy (05/07/2022)

 • Ngày: Kỷ Mùi, tức Can Chi tương đồng (Thổ), là ngày cát.
 • Ngày Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và Hợi thành Mộc cục.
 • Giờ Đại Cát: Sửu(1h-3h), Mùi(13h-15h).

Ngày Mùng Tám (06/07/2022)

 • Ngày: Canh Thân, tức Can Chi tương đồng (Kim), là ngày cát.
 • Ngày Thân lục hợp Tị, tam hợp Tý và Thìn thành Thủy cục.
 • Giờ Đại Cát: Tý(23h-1h), Ngọ(11h-13h).

Ngày Mùng Chín (07/07/2022)

 • Ngày: Tân Dậu, tức Can Chi tương đồng (Kim), là ngày cát.
 • Ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu và Tị thành Kim cục.
 • Giờ Đại Cát: Tị(9h-11h), Hợi(21h-23h).

Ngày Mười Một (09/07/2022)

 • Ngày: Quý Hợi, tức Can Chi tương đồng (Thủy), là ngày cát.
 • Ngày Hợi lục hợp Dần, tam hợp Mão và Mùi thành Mộc cục.
 • Giờ Đại Cát: Mão(5h-7h), Dậu(17h-19h).

Ngày Mười Hai (10/07/2022)

 • Ngày: Giáp Tý, tức Chi sinh Can ( Thủy, Mộc ), là ngày cát (nghĩa mật).
 • Ngày Tý lục hợp Sửu, tam hợp Thìn và Thân thành Thủy cục.
 • Giờ Đại Cát: Dần(3h-5h), Thân(15h-17h).

Ngày Mười Tư (12/07/2022)

 • Ngày: Bính Dần, tức Chi sinh Can ( Mộc, Hỏa ), là ngày cát (nghĩa mật).
 • Ngày Dần lục hợp Hợi, tam hợp Ngọ và Tuất thành Hỏa cục.
 • Giờ Đại Cát: Tý(23h-1h), Ngọ(11h-13h).

Ngày Rằm (13/07/2022)

 • Ngày: Đinh Mão, tức Chi sinh Can ( Mộc, Hỏa ), là ngày cát (nghĩa mật).
 • Ngày Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và Hợi thành Mộc cục.
 • Giờ Đại Cát: Tị(9h-11h), Hợi(21h-23h).

Ngày Mười Sáu (14/07/2022)

 • Ngày: Mậu Thìn, tức Can Chi tương đồng (Thổ), là ngày cát.
 • Ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và Thân thành Thủy cục.
 • Giờ Đại Cát: Thìn(7h-9h), Tuất(19h-21h).

Mua bán nhà cửa nên chọn ngày tốt, giờ đẹp để mọi việc trở nên thành công và may mắn.

Ảnh minh họa

Ngày Mười Bảy (15/07/2022)

 • Ngày: Kỷ Tị, tức Chi sinh Can ( Hỏa, Thổ ), là ngày cát.
 • Ngày Tị lục hợp Thân, tam hợp Sửu và Dậu thành Kim cục.
 • Giờ Đại Cát: Mão(5h-7h), Dậu(17h-19h).

Ngày Mười Chín (17/07/2022)

 • Ngày: Tân Mùi, tức Chi sinh Can ( Thổ, Kim ), là ngày cát.
 • Ngày Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và Hợi thành Mộc cục.
 • Giờ Đại Cát: Sửu(1h-3h), Mùi(13h-15h).

Ngày Hai Mươi (18/07/2022)

 • Ngày: Nhâm Thân, tức Chi sinh Can ( Kim, Thủy ), là ngày cát.
 • Ngày Thân lục hợp Tị, tam hợp Tý và Thìn thành Thủy cục.
 • Giờ Đại Cát: Tý(23h-1h), Ngọ(11h-13h).

Ngày Hai Mươi Mốt (19/07/2022)

 • Ngày: Quý Dậu, tức Chi sinh Can ( Kim, Thủy ), là ngày cát.
 • Ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu và Tị thành Kim cục.
 • Giờ Đại Cát: Tị(9h-11h), Hợi(21h-23h).

Ngày Hai Mươi Ba (21/07/2022)

 • Ngày: Ất Hợi, tức Chi sinh Can ( Thủy, Mộc ), là ngày cát.
 • Ngày Hợi lục hợp Dần, tam hợp Mão và Mùi thành Mộc cục.
 • Giờ Đại Cát: Mão(5h-7h), Dậu(17h-19h).

Ngày Hai Mươi Lăm (23/07/2022)

 • Ngày: Đinh Sửu, tức Can sinh Chi ( Hỏa, Thổ ), là ngày cát (bảo nhật).
 • Ngày Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tị và Dậu thành Kim cục.
 • Giờ Đại Cát: Sửu(1h-3h), Mùi(13h-15h).

Ngày Hai Mươi Tám (26/07/2022)

 • Ngày: Canh Thìn, tức Chi sinh Can ( Thổ, Kim ), là ngày cát.
 • Ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và Thân thành Thủy cục.
 • Giờ Đại Cát: Thìn(7h-9h), Tuất (19h-21h).

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.

Viettel AIO