Tướng lạ về bàn chân của Đức Phật

Đức Phật luôn là một biểu tượng của sự cao quý và thanh tịnh. Đặc biệt, lòng bàn chân của Đức Phật còn mang một tướng lạ, như một dấu hiệu đặc biệt chỉ cho những bậc thánh nhân hoặc chuyển luân thánh vương. Kinh tướng đã ghi lại những hình ảnh ấy và cho thấy sự thiêng liêng của nó.

Bàn chân đặc biệt

Kinh tướng (số 30) trong Kinh Trường Bộ kể về ba mươi hai tướng Đại trượng phu và cho biết những ai sở hữu đủ tướng này sẽ có hai lựa chọn: nếu sống trong gia đình, họ sẽ trở thành Chuyển luân Thánh vương; nếu xuất gia, họ sẽ trở thành A-la-hán, Chánh Đẳng giác. Đặc biệt, tướng này có lòng bàn chân bằng phẳng và dưới lòng bàn chân có hiện ra hình bánh xe, với ngàn tăm xe, trục xe, vành xe và các bộ phận đầy đủ. Tướng này được xem là tướng tốt của bậc Đại nhân.

Tướng bàn chân trong niềm tin

Việc phân tích lòng bàn chân của một người đã lâu trở thành một phần của nhân tướng học Trung Hoa. Điều này liên quan đến niềm tin rằng lòng bàn chân một người ít lõm khuyết thường chỉ ra một cuộc sống thịnh vượng và hạnh phúc. Tuy nhiên, trong truyền thống Phật giáo, không có truyên thống nhìn tướng như vậy. Dẫu vậy, mô tả lòng bàn chân của Đức Phật trong Kinh tướng lại cho thấy một dấu hiệu đặc biệt và mang tính cách tương đối.

Lòng bàn chân đức Phật

Một trong những mô tả về lòng bàn chân của Đức Phật là sự hiện ra của hình bánh xe, tượng trưng cho sự giác ngộ và pháp môn của Ngài. Đây là dấu hiệu của một bậc sẽ giác ngộ và đem lại hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Ngoài ra, nó cũng có thể là dấu hiệu của Vua Chuyển Luân Vương, một vị vua lý tưởng theo truyền thống Phật giáo Ấn Độ cổ đại.

Sự hình thành lòng bàn chân

Lòng bàn chân của một người ít lõm khuyết thường cho thấy một cuộc sống đầy đủ, sung sướng, hạnh phúc. Điều này tương đồng với niềm tin của người Trung Hoa trong nhân tướng học. Các nhà nhân tướng học nổi tiếng như Đào Hoằng Cảnh và Mã Y Tướng Pháp từng viết về Tướng Kinh và tác phẩm khác. Tuy nhiên, trong các tác phẩm này, không có đề cập đến “tướng của một bậc Thánh nhân” như tướng dưới lòng bàn chân của Đức Phật.

Những tác phẩm điêu khắc

Hiện nay, khi đến Bồ-đề Đạo Tràng, các Phật tử sẽ thấy bàn chân của Đức Phật được in trên vải và trưng bày khắp nơi. Tuy nhiên, những bức thạch điêu và tảng đá điêu khắc tại các ngôi đền không hoàn toàn phản ánh tướng bàn chân của Đức Phật như được mô tả trong Kinh. Đây có thể là sự sáng tạo của các Phật tử đời sau để tưởng nhớ và để đánh dấu những sự kiện quan trọng trong lịch sử.

Kết luận

Lòng bàn chân của Đức Phật không chỉ đại diện cho tình cảm và sự cao quý, mà còn mang một tướng lạ, tượng trưng cho sự giác ngộ và thành tựu của Ngài. Dù có những sự khác biệt và giới hạn trong việc phân tích và nhìn nhận nhân tướng, lòng bàn chân của Đức Phật vẫn là một dấu hiệu đặc biệt và thiêng liêng trong truyền thống Phật giáo. Đó là biểu tượng của sự thanh tịnh và hạnh phúc mà chúng ta luôn khao khát trong cuộc sống.

Một sản phẩm của Viettel AIO