Các hình thức huy động vốn của doanh nghiệp

Xin chào các bạn đang kinh doanh hoặc muốn khởi nghiệp! Trong quá trình hoạt động kinh doanh, việc huy động vốn là một yếu tố vô cùng quan trọng để đáp ứng nhu cầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Dù bạn là một doanh nghiệp mới thành lập hay đang muốn phát triển hơn nữa, việc xem xét các phương pháp huy động vốn, đặc biệt là gọi vốn đầu tư, là điều hết sức quan trọng.

Huy động vốn đóng vai trò quan trọng trong việc giải phóng các nguồn tài chính trong nền kinh tế một cách hiệu quả. Nhưng bạn có biết huy động vốn là gì? Pháp luật quy định ra sao về việc góp vốn vào doanh nghiệp? Doanh nghiệp có thể huy động vốn bằng những hình thức nào? Và rủi ro pháp lý mà doanh nghiệp cần lưu ý là gì?

Huy động vốn là gì?

Huy động vốn là hình thức tiếp nhận nguồn vốn, tài sản có giá trị của các cá nhân, tổ chức, nhằm tạo vốn để phát triển các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dưới các hình thức như phát hành cổ phiếu, trái phiếu, tín dụng ngân hàng, và nhiều hình thức khác.

Huy động vốn của doanh nghiệp là hoạt động vay vốn của doanh nghiệp từ các chủ thể khác trên thị trường nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh ngoài vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Việc lựa chọn sai hình thức huy động vốn có thể hạn chế cơ hội kinh doanh của công ty và tăng nguy cơ cao về nợ xấu của doanh nghiệp.

Các hình thức huy động vốn của doanh nghiệp

Có nhiều hình thức huy động vốn vào doanh nghiệp, bao gồm:

Vốn góp ban đầu

Vốn góp ban đầu là phần vốn hình thành do các chủ sở hữu đóng góp khi thành lập doanh nghiệp. Hình thức sở hữu sẽ quyết định tính chất và hình thức tạo vốn của bản thân doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp được thành lập, sẽ phải đầu tư một số vốn nhất định theo quy định của pháp luật.

Huy động vốn từ lợi nhuận không chia

Nguồn vốn tích luỹ từ lợi nhuận không chia là một phần lợi nhuận được sử dụng để tái đầu tư. Đối với doanh nghiệp nhà nước, việc tái đầu tư phụ thuộc vào khả năng sinh lời của bản thân doanh nghiệp và chính sách tái đầu tư của Nhà nước. Đối với công ty cổ phần, lợi nhuận không chia sẽ được sử dụng để tái đầu tư, không dùng để chia lãi cổ phần.

Huy động vốn bằng thỏa thuận vay tiền từ tổ chức, cá nhân

Huy động vốn bằng thỏa thuận vay tiền là hình thức vay vốn dựa trên mối quan hệ thân tình, quen biết và tin tưởng giữa các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế. Đây là một hình thức huy động vốn linh hoạt giúp doanh nghiệp tăng cường khả năng thanh toán và đảm bảo an toàn hiệu quả cho hoạt động của công ty.

Huy động vốn bằng tín dụng thương mại

Tín dụng thương mại là mối quan hệ tín dụng giữa các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh với nhau dưới hình thức mua bán nợ hàng hóa. Việc huy động vốn bằng tín dụng thương mại sẽ giúp doanh nghiệp không chỉ đáp ứng vốn kinh doanh mà còn tạo điều kiện mở rộng hoạt động của tín dụng ngân hàng.

Huy động vốn bằng tín dụng ngân hàng

Huy động vốn bằng tín dụng ngân hàng là hình thức doanh nghiệp vay vốn từ ngân hàng để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc huy động vốn bằng tín dụng ngân hàng thường đơn giản và giúp nguồn vốn được hỗ trợ nhanh chóng hơn so với các hình thức khác.

Huy động vốn bằng phát hành trái phiếu

Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành. Doanh nghiệp có thể huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu để vay vốn trung và dài hạn trên thị trường. Phát hành trái phiếu giúp doanh nghiệp huy động được nguồn vốn mà bỏ qua phí trung gian.

Huy động vốn từ phát hành cổ phiếu

Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích sở hữu của người đầu tư khi tham gia hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể chào bán cổ phiếu ra công chúng để huy động vốn. Tuy nhiên, việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cần tuân thủ các quy định và điều kiện quy định trong Luật Chứng khoán.

Huy động vốn từ quỹ đầu tư

Huy động vốn từ các quỹ đầu tư là một giải pháp đáng cân nhắc cho doanh nghiệp. Việc góp vốn dựa trên điều khoản và điều kiện của quỹ đòi hỏi doanh nghiệp phải chấp nhận những rủi ro và điều kiện liên quan.

Rủi ro của các hình thức huy động vốn

Các hình thức huy động vốn của doanh nghiệp có thể tiềm ẩn những rủi ro nhất định như không tuân thủ quy định, tranh chấp liên quan đến thỏa thuận góp vốn, mua cổ phiếu, vay vốn, và nhiều nguy cơ khác. Để giảm thiểu rủi ro, sự tư vấn của các chuyên gia tài chính và sự hỗ trợ trong các thủ tục pháp lý là rất cần thiết.

Việc tự huy động vốn có thể mất rất nhiều thời gian và tiền bạc. Trong quá trình chuẩn bị và lên kế hoạch gặp gỡ ngân hàng, hãy sẵn sàng dành thời gian, tiền bạc và các nguồn lực cần thiết. Đặt ra các mục tiêu và mốc thời gian lành mạnh để đo lường sự tăng trưởng một cách chính xác.

Nếu không thực sự sẵn sàng, hãy đặt một mốc thời gian dài hơn. Các chi phí từ tiền túi có thể rất lớn, vì vậy hãy nghiên cứu các chi phí tiềm ẩn để chuẩn bị đầy đủ.

Dịch vụ thu xếp nguồn vốn doanh nghiệp TACA

Đảm bảo thu xếp nguồn vốn kịp thời, thủ tục huy động vốn nhanh gọn, mang lại những khía cạnh vượt trội cho doanh nghiệp.

Taca Business Consulting là địa chỉ tin cậy cung cấp dịch vụ thu xếp nguồn vốn cho doanh nghiệp. Chúng tôi cam kết đem đến quy trình thu xếp nguồn vốn nhanh chóng và hiệu quả, đảm bảo tối ưu hóa nguồn tài chính cho quý doanh nghiệp.

Tìm hiểu chi tiết

Chúc các bạn thành công trong việc huy động vốn và phát triển doanh nghiệp của mình!

Taca Business Consulting