Tuyển sinh học viện ANND và các trường đại học liên quan

Học viện ANND

Đã đến lúc chúng ta bắt đầu nghiên cứu tuyển sinh và điểm chuẩn của Học viện ANND. Dưới đây là một số thông tin quan trọng bạn cần biết.

Ngành Nghiệp vụ An ninh

Đối với nam:

 • Tổ hợp A01: 21.54 điểm
 • Tổ hợp C03: 20.66 điểm
 • Tổ hợp D01: 21.78 điểm

Đối với nữ:

 • Tổ hợp A01: 27.7 điểm
 • Tổ hợp C03: 28.1 điểm
 • Tổ hợp D01: 28.18 điểm

Ngành An toàn thông tin

Phía Bắc:

 • Tổ hợp A00: 28.03 điểm
 • Tổ hợp A01: 23.46 điểm

Phía Nam:

 • Tổ hợp A00: 27.45 điểm
 • Tổ hợp A01: 23.65 điểm

Gửi đào tạo ngành Y:

 • Tổ hợp B00: 25.75 điểm

Học viện Cảnh sát nhân dân

Học viện Cảnh sát nhân dân cũng là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu ở Việt Nam. Hãy cùng xem điểm chuẩn của một số ngành tại đây.

Nghiệp vụ Cảnh sát

Đối với nam:

 • Tổ hợp A01: 23.09 điểm
 • Tổ hợp C03: 18.88 điểm
 • Tổ hợp D01: 19.61 điểm

Đối với nữ:

 • Tổ hợp A01: 27.16 điểm
 • Tổ hợp C03: 27.73 điểm
 • Tổ hợp D01: 27.36 điểm, tiêu chí phụ 26.36 điểm

Gửi đào tạo ngành Y:

 • Tổ hợp B00: 23.09 điểm

Học viện Chính trị Công an nhân dân

Phía Bắc

Đối với nam:

 • Tổ hợp A01: 21.4 điểm
 • Tổ hợp C03: 20.81 điểm
 • Tổ hợp D01: 23.06 điểm

Đối với nữ:

 • Tổ hợp A01: 25.93 điểm
 • Tổ hợp C03: 27.34 điểm
 • Tổ hợp D01: 26.68 điểm

Phía Nam

Đối với nam:

 • Tổ hợp A01: 27.3 điểm
 • Tổ hợp C03: 22.59 điểm

Đối với nữ:

 • Tổ hợp A01: 25.71 điểm
 • Tổ hợp C03: 26.35 điểm
 • Tổ hợp D01: 26.06 điểm

Trường Đại học An ninh nhân dân

Trường Đại học An ninh nhân dân cũng đã công bố điểm chuẩn cho năm nay. Hãy cùng xem điểm chuẩn của một số ngành tại đây.

Nghiệp vụ An ninh

Đối với nam:

 • Tổ hợp A01: 19.54 điểm
 • Tổ hợp C03: 20.06 điểm
 • Tổ hợp D01: 21.54 điểm

Đối với nữ:

 • Tổ hợp A01: 25.29 điểm
 • Tổ hợp C03: 26.06 điểm
 • Tổ hợp D01: 25.21 điểm

Gửi đào tạo ngành Y:

 • Tổ hợp B00: 23.84 điểm

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Nghiệp vụ Cảnh sát

Đối với nam:

 • Tổ hợp A01: 22.66 điểm
 • Tổ hợp C03: 21.55 điểm
 • Tổ hợp D01: 21.68 điểm

Đối với nữ:

 • Tổ hợp A01: 25.83 điểm
 • Tổ hợp C03: 26.36 điểm
 • Tổ hợp D01: 26.45 điểm

Gửi đào tạo ngành Y:

 • Tổ hợp B00: 24.8 điểm

Trường Đại học PCCC

Phía Bắc

 • Đối với nam: 27.11 điểm
 • Đối với nữ: 28.39 điểm

Phía Nam

 • Đối với nam: 26.95 điểm
 • Đối với nữ: 27.65 điểm

Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND

Phía Bắc

Đối với nam:

 • Tổ hợp A00: 26.1 điểm
 • Tổ hợp A01: 22.35 điểm

Đối với nữ:

 • Tổ hợp A00: 25.65 điểm

Phía Nam

Đối với nam:

 • Tổ hợp A00: 25.48 điểm
 • Tổ hợp A01: 23.25 điểm

Đối với nữ:

 • Tổ hợp A00: 25.5 điểm

Nguồn: Báo Công an nhân dân điện tử

Hãy tham gia vào các trang web và trang tuyển sinh chính thức của các cơ sở đào tạo này để biết thêm chi tiết về quy trình xét tuyển và điều kiện cần thiết. Hy vọng rằng bạn sẽ thành công trên con đường sự nghiệp của mình!

Và đừng quên truy cập Viettel AIO để có những thông tin hữu ích về công nghệ và cuộc sống hàng ngày.