Chọn ngày đổ mái cho tuổi Quý Hợi 1983 năm 2022 chi tiết

Bạn có biết rằng việc xây nhà không chỉ đòi hỏi kiến thức về kiến trúc mà còn phải xem xét ngày đổ mái để đảm bảo cuộc sống gia đình mãi mãi bình an, suôn sẻ? Đối với những người sinh năm Quý Hợi 1983, việc chọn ngày đổ mái sao cho phù hợp rất quan trọng. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm ra ngày đổ mái tốt nhất dựa trên yếu tố ngày, giờ, tháng, năm sinh của gia chủ kết hợp với ngày và giờ cát vượng của từng tháng trong năm. Hãy theo dõi ngay!

1. Xem ngày đổ mái tuổi Quý Hợi tháng 1/2022

Nếu bạn đang tìm kiếm ngày đổ mái trong tháng 1/2022, hãy tham khảo danh sách dưới đây:

 • Dương lịch: Ngày 1/1/2022 – Âm lịch: Ngày 19/11/2021
 • Dương lịch: Ngày 4/1/2022 – Âm lịch: Ngày 22/11/2021
 • Dương lịch: Ngày 5/1/2022 – Âm lịch: Ngày 23/11/2021
 • Dương lịch: Ngày 7/1/2022 – Âm lịch: Ngày 25/11/2021
 • Dương lịch: Ngày 10/1/2022 – Âm lịch: Ngày 28/11/2021
 • Dương lịch: Ngày 12/1/2022 – Âm lịch: Ngày 30/11/2021
 • Dương lịch: Ngày 14/1/2022 – Âm lịch: Ngày 2/12/2021
 • Dương lịch: Ngày 15/1/2022 – Âm lịch: Ngày 3/12/2021
 • Dương lịch: Ngày 18/1/2022 – Âm lịch: Ngày 6/12/2021
 • Dương lịch: Ngày 19/1/2022 – Âm lịch: Ngày 7/12/2021
 • Dương lịch: Ngày 21/1/2022 – Âm lịch: Ngày 9/12/2021
 • Dương lịch: Ngày 24/1/2022 – Âm lịch: Ngày 12/12/2021
 • Dương lịch: Ngày 26/1/2022 – Âm lịch: Ngày 14/12/2021
 • Dương lịch: Ngày 27/1/2022 – Âm lịch: Ngày 15/12/2021
 • Dương lịch: Ngày 30/1/2022 – Âm lịch: Ngày 18/12/2021
 • Dương lịch: Ngày 31/1/2022 – Âm lịch: Ngày 19/12/2021

2. Ngày đổ trần hợp tuổi Quý Hợi 1983 tháng 2/2022

Nếu bạn muốn biết ngày đổ trần trong tháng 2/2022 phù hợp với tuổi Quý Hợi 1983, hãy tham khảo danh sách sau:

 • Dương lịch: Ngày 2/2/2022 – Âm lịch: Ngày 21/12/2021
 • Dương lịch: Ngày 5/2/2022 – Âm lịch: Ngày 24/12/2021
 • Dương lịch: Ngày 7/2/2022 – Âm lịch: Ngày 26/12/2021
 • Dương lịch: Ngày 8/2/2022 – Âm lịch: Ngày 27/12/2021
 • Dương lịch: Ngày 11/2/2022 – Âm lịch: Ngày 30/12/2021
 • Dương lịch: Ngày 13/2/2022 – Âm lịch: Ngày 2/1/2022
 • Dương lịch: Ngày 14/2/2022 – Âm lịch: Ngày 3/1/2022
 • Dương lịch: Ngày 16/2/2022 – Âm lịch: Ngày 5/1/2022
 • Dương lịch: Ngày 19/2/2022 – Âm lịch: Ngày 8/1/2022
 • Dương lịch: Ngày 21/2/2022 – Âm lịch: Ngày 10/1/2022
 • Dương lịch: Ngày 22/2/2022 – Âm lịch: Ngày 11/1/2022
 • Dương lịch: Ngày 25/2/2022 – Âm lịch: Ngày 14/1/2022
 • Dương lịch: Ngày 26/2/2022 – Âm lịch: Ngày 15/1/2022
 • Dương lịch: Ngày 28/2/2022 – Âm lịch: Ngày 17/1/2022

3. Ngày tốt đổ mái cho tuổi Quý Hợi tháng 3/2022

Hãy tham khảo danh sách ngày tốt đổ mái trong tháng 3/2022 dành cho tuổi Quý Hợi:

 • Dương lịch: Ngày 3/3/2022 – Âm lịch: Ngày 20/1/2022
 • Dương lịch: Ngày 5/3/2022 – Âm lịch: Ngày 22/1/2022
 • Dương lịch: Ngày 6/3/2022 – Âm lịch: Ngày 23/1/2022
 • Dương lịch: Ngày 9/3/2022 – Âm lịch: Ngày 26/1/2022
 • Dương lịch: Ngày 10/3/2022 – Âm lịch: Ngày 27/1/2022
 • Dương lịch: Ngày 12/3/2022 – Âm lịch: Ngày 29/1/2022
 • Dương lịch: Ngày 14/3/2022 – Âm lịch: Ngày 2/2/2022
 • Dương lịch: Ngày 17/3/2022 – Âm lịch: Ngày 5/2/2022
 • Dương lịch: Ngày 19/3/2022 – Âm lịch: Ngày 7/2/2022
 • Dương lịch: Ngày 20/3/2022 – Âm lịch: Ngày 8/2/2022
 • Dương lịch: Ngày 23/3/2022 – Âm lịch: Ngày 11/2/2022
 • Dương lịch: Ngày 24/3/2022 – Âm lịch: Ngày 12/2/2022
 • Dương lịch: Ngày 26/3/2022 – Âm lịch: Ngày 14/2/2022
 • Dương lịch: Ngày 29/3/2022 – Âm lịch: Ngày 17/2/2022
 • Dương lịch: Ngày 31/3/2022 – Âm lịch: Ngày 19/2/2022

4. Tuổi Quý Hợi xem ngày lợp mái tốt tháng 4/2022

Tháng 4 có những ngày tốt nào để lợp mái năm 2022? Hãy tham khảo danh sách dưới đây:

 • Dương lịch: Ngày 1/4/2022 – Âm lịch: Ngày 20/2/2022
 • Dương lịch: Ngày 4/4/2022 – Âm lịch: Ngày 23/2/2022
 • Dương lịch: Ngày 5/4/2022 – Âm lịch: Ngày 24/2/2022
 • Dương lịch: Ngày 7/4/2022 – Âm lịch: Ngày 26/2/2022
 • Dương lịch: Ngày 10/4/2022 – Âm lịch: Ngày 29/2/2022
 • Dương lịch: Ngày 12/4/2022 – Âm lịch: Ngày 1/3/2022
 • Dương lịch: Ngày 14/4/2022 – Âm lịch: Ngày 3/3/2022
 • Dương lịch: Ngày 15/4/2022 – Âm lịch: Ngày 4/3/2022
 • Dương lịch: Ngày 18/4/2022 – Âm lịch: Ngày 7/3/2022
 • Dương lịch: Ngày 19/4/2022 – Âm lịch: Ngày 8/3/2022
 • Dương lịch: Ngày 21/4/2022 – Âm lịch: Ngày 10/3/2022
 • Dương lịch: Ngày 24/4/2022 – Âm lịch: Ngày 13/3/2022
 • Dương lịch: Ngày 26/4/2022 – Âm lịch: Ngày 15/3/2022
 • Dương lịch: Ngày 27/4/2022 – Âm lịch: Ngày 16/3/2022
 • Dương lịch: Ngày 30/4/2022 – Âm lịch: Ngày 19/3/2022
 • Dương lịch: Ngày 31/4/2022 – Âm lịch: Ngày 20/3/2022

5. Chọn ngày đổ mái cho tuổi Quý Hợi 1983 tháng 5/2022

Nếu bạn muốn biết ngày đổ mái trong tháng 5/2022 phù hợp với tuổi Quý Hợi 1983, hãy tham khảo danh sách dưới đây:

 • Dương lịch: Ngày 1/5/2022 – Âm lịch: Ngày 20/3/2022
 • Dương lịch: Ngày 3/5/2022 – Âm lịch: Ngày 22/3/2022
 • Dương lịch: Ngày 6/5/2022 – Âm lịch: Ngày 25/3/2022
 • Dương lịch: Ngày 8/5/2022 – Âm lịch: Ngày 27/3/2022
 • Dương lịch: Ngày 9/5/2022 – Âm lịch: Ngày 28/3/2022
 • Dương lịch: Ngày 14/5/2022 – Âm lịch: Ngày 3/4/2022
 • Dương lịch: Ngày 15/5/2022 – Âm lịch: Ngày 4/4/2022
 • Dương lịch: Ngày 17/5/2022 – Âm lịch: Ngày 6/4/2022
 • Dương lịch: Ngày 20/5/2022 – Âm lịch: Ngày 9/4/2022
 • Dương lịch: Ngày 21/5/2022 – Âm lịch: Ngày 10/4/2022
 • Dương lịch: Ngày 23/5/2022 – Âm lịch: Ngày 12/4/2022
 • Dương lịch: Ngày 26/5/2022 – Âm lịch: Ngày 15/4/2022
 • Dương lịch: Ngày 27/5/2022 – Âm lịch: Ngày 16/4/2022
 • Dương lịch: Ngày 29/5/2022 – Âm lịch: Ngày 18/4/2022
 • Dương lịch: Ngày 31/5/2022 – Âm lịch: Ngày 20/4/2022

6. Xem ngày đổ trần hợp tuổi Quý Hợi tháng 6/2022

Nếu bạn quan tâm đến ngày đổ trần trong tháng 6/2022 phù hợp với tuổi Quý Hợi 1983, hãy tham khảo danh sách sau:

 • Dương lịch: Ngày 1/6/2022 – Âm lịch: Ngày 21/4/2022
 • Dương lịch: Ngày 3/6/2022 – Âm lịch: Ngày 23/4/2022
 • Dương lịch: Ngày 4/6/2022 – Âm lịch: Ngày 24/4/2022
 • Dương lịch: Ngày 7/6/2022 – Âm lịch: Ngày 27/4/2022
 • Dương lịch: Ngày 8/6/2022 – Âm lịch: Ngày 28/4/2022
 • Dương lịch: Ngày 12/6/2022 – Âm lịch: Ngày 3/5/2022
 • Dương lịch: Ngày 15/6/2022 – Âm lịch: Ngày 6/5/2022
 • Dương lịch: Ngày 17/6/2022 – Âm lịch: Ngày 8/5/2022
 • Dương lịch: Ngày 18/6/2022 – Âm lịch: Ngày 9/5/2022
 • Dương lịch: Ngày 21/6/2022 – Âm lịch: Ngày 12/5/2022
 • Dương lịch: Ngày 23/6/2022 – Âm lịch: Ngày 14/5/2022
 • Dương lịch: Ngày 24/6/2022 – Âm lịch: Ngày 15/5/2022
 • Dương lịch: Ngày 26/6/2022 – Âm lịch: Ngày 17/5/2022
 • Dương lịch: Ngày 29/6/2022 – Âm lịch: Ngày 20/5/2022
 • Dương lịch: Ngày 30/6/2022 – Âm lịch: Ngày 21/5/2022

7. Xem ngày hoàng đạo đổ trần, lợp mái tháng 7/2022

Nếu bạn quan tâm đến ngày hoàng đạo đổ trần và lợp mái trong tháng 7/2022, hãy tham khảo danh sách dưới đây:

 • Dương lịch: Ngày 3/7/2022 – Âm lịch: Ngày 24/5/2022
 • Dương lịch: Ngày 4/7/2022 – Âm lịch: Ngày 25/5/2022
 • Dương lịch: Ngày 6/7/2022 – Âm lịch: Ngày 27/5/2022
 • Dương lịch: Ngày 9/7/2022 – Âm lịch: Ngày 30/5/2022
 • Dương lịch: Ngày 11/7/2022 – Âm lịch: Ngày 2/6/2022
 • Dương lịch: Ngày 13/7/2022 – Âm lịch: Ngày 4/6/2022
 • Dương lịch: Ngày 14/7/2022 – Âm lịch: Ngày 5/6/2022
 • Dương lịch: Ngày 17/7/2022 – Âm lịch: Ngày 8/6/2022
 • Dương lịch: Ngày 19/7/2022 – Âm lịch: Ngày 10/6/2022
 • Dương lịch: Ngày 20/7/2022 – Âm lịch: Ngày 11/6/2022
 • Dương lịch: Ngày 22/7/2022 – Âm lịch: Ngày 13/6/2022
 • Dương lịch: Ngày 25/7/2022 – Âm lịch: Ngày 16/6/2022
 • Dương lịch: Ngày 26/7/2022 – Âm lịch: Ngày 17/6/2022
 • Dương lịch: Ngày 28/7/2022 – Âm lịch: Ngày 19/6/2022
 • Dương lịch: Ngày 31/7/2022 – Âm lịch: Ngày 22/6/2022

8. Ngày đổ mái cho tuổi Quý Hợi 1983 tháng 8/2022

Nếu bạn đang tìm kiếm ngày đổ mái trong tháng 8/2022, hãy tham khảo danh sách dưới đây:

 • Dương lịch: Ngày 1/8/2022 – Âm lịch: Ngày 23/6/2022
 • Dương lịch: Ngày 4/8/2022 – Âm lịch: Ngày 26/6/2022
 • Dương lịch: Ngày 6/8/2022 – Âm lịch: Ngày 28/6/2022
 • Dương lịch: Ngày 7/8/2022 – Âm lịch: Ngày 29/6/2022
 • Dương lịch: Ngày 8/8/2022 – Âm lịch: Ngày 1/7/2022
 • Dương lịch: Ngày 9/8/2022 – Âm lịch: Ngày 2/7/2022
 • Dương lịch: Ngày 12/8/2022 – Âm lịch: Ngày 5/7/2022
 • Dương lịch: Ngày 13/8/2022 – Âm lịch: Ngày 6/7/2022
 • Dương lịch: Ngày 15/8/2022 – Âm lịch: Ngày 8/7/2022
 • Dương lịch: Ngày 18/8/2022 – Âm lịch: Ngày 11/7/2022
 • Dương lịch: Ngày 19/8/2022 – Âm lịch: Ngày 12/7/2022
 • Dương lịch: Ngày 21/8/2022 – Âm lịch: Ngày 14/7/2022
 • Dương lịch: Ngày 24/8/2022 – Âm lịch: Ngày 17/7/2022
 • Dương lịch: Ngày 25/8/2022 – Âm lịch: Ngày 18/7/2022
 • Dương lịch: Ngày 27/8/2022 – Âm lịch: Ngày 20/7/2022
 • Dương lịch: Ngày 30/8/2022 – Âm lịch: Ngày 23/7/2022

9. Chọn ngày tốt đổ mái tuổi Quý Hợi tháng 9/2022

Nếu bạn muốn biết ngày đổ mái trong tháng 9/2022 phù hợp với tuổi Quý Hợi 1983, hãy tham khảo danh sách dưới đây:

 • Dương lịch: Ngày 1/9/2022 – Âm lịch: Ngày 25/7/2022
 • Dương lịch: Ngày 2/9/2022 – Âm lịch: Ngày 26/7/2022
 • Dương lịch: Ngày 5/9/2022 – Âm lịch: Ngày 29/7/2022
 • Dương lịch: Ngày 6/9/2022 – Âm lịch: Ngày 30/7/2022
 • Dương lịch: Ngày 7/9/2022 – Âm lịch: Ngày 1/8/2022
 • Dương lịch: Ngày 8/9/2022 – Âm lịch: Ngày 2/8/2022
 • Dương lịch: Ngày 10/9/2022 – Âm lịch: Ngày 4/8/2022
 • Dương lịch: Ngày 13/9/2022 – Âm lịch: Ngày 7/8/2022
 • Dương lịch: Ngày 15/9/2022 – Âm lịch: Ngày 9/8/2022
 • Dương lịch: Ngày 16/9/2022 – Âm lịch: Ngày 10/8/2022
 • Dương lịch: Ngày 18/9/2022 – Âm lịch: Ngày 12/8/2022
 • Dương lịch: Ngày 21/9/2022 – Âm lịch: Ngày 15/8/2022
 • Dương lịch: Ngày 23/9/2022 – Âm lịch: Ngày 17/8/2022
 • Dương lịch: Ngày 24/9/2022 – Âm lịch: Ngày 18/8/2022
 • Dương lịch: Ngày 27/9/2022 – Âm lịch: Ngày 21/8/2022
 • Dương lịch: Ngày 28/9/2022 – Âm lịch: Ngày 22/8/2022

10. Tuổi Quý Hợi nên đổ mái ngày nào tháng 10/2022?

Nếu bạn đang tìm kiếm ngày đổ mái trong tháng 10/2022, hãy tham khảo danh sách dưới đây:

 • Dương lịch: Ngày 1/10/2022 – Âm lịch: Ngày 25/8/2022
 • Dương lịch: Ngày 2/10/2022 – Âm lịch: Ngày 26/8/2022
 • Dương lịch: Ngày 4/10/2022 – Âm lịch: Ngày 28/8/2022
 • Dương lịch: Ngày 6/10/2022 – Âm lịch: Ngày 30/8/2022
 • Dương lịch: Ngày 9/10/2022 – Âm lịch: Ngày 2/9/2022
 • Dương lịch: Ngày 11/10/2022 – Âm lịch: Ngày 4/9/2022
 • Dương lịch: Ngày 12/10/2022 – Âm lịch: Ngày 5/9/2022
 • Dương lịch: Ngày 15/10/2022 – Âm lịch: Ngày 8/9/2022
 • Dương lịch: Ngày 16/10/2022 – Âm lịch: Ngày 9/9/2022
 • Dương lịch: Ngày 18/10/2022 – Âm lịch: Ngày 11/9/2022
 • Dương lịch: Ngày 21/10/2022 – Âm lịch: Ngày 14/9/2022
 • Dương lịch: Ngày 23/10/2022 – Âm lịch: Ngày 16/9/2022
 • Dương lịch: Ngày 24/10/2022 – Âm lịch: Ngày 17/9/2022
 • Dương lịch: Ngày 26/10/2022 – Âm lịch: Ngày 19/9/2022
 • Dương lịch: Ngày 29/10/2022 – Âm lịch: Ngày 22/9/2022
 • Dương lịch: Ngày 30/10/2022 – Âm lịch: Ngày 23/9/2022

11. Ngày lợp mái cho tuổi sinh năm 1983 tháng 11/2022

Cùng tìm hiểu danh sách ngày lợp mái trong tháng 11/2022 dành cho tuổi Quý Hợi 1983:

 • Dương lịch: Ngày 2/11/2022 – Âm lịch: Ngày 26/9/2022
 • Dương lịch: Ngày 4/11/2022 – Âm lịch: Ngày 30/9/2022
 • Dương lịch: Ngày 6/11/2022 – Âm lịch: Ngày 2/10/2022
 • Dương lịch: Ngày 7/11/2022 – Âm lịch: Ngày 3/10/2022
 • Dương lịch: Ngày 10/11/2022 – Âm lịch: Ngày 6/10/2022
 • Dương lịch: Ngày 11/11/2022 – Âm lịch: Ngày 7/10/2022
 • Dương lịch: Ngày 14/11/2022 – Âm lịch: Ngày 10/10/2022
 • Dương lịch: Ngày 15/11/2022 – Âm lịch: Ngày 11/10/2022
 • Dương lịch: Ngày 18/11/2022 – Âm lịch: Ngày 14/10/2022
 • Dương lịch: Ngày 19/11/2022 – Âm lịch: Ngày 15/10/2022
 • Dương lịch: Ngày 21/11/2022 – Âm lịch: Ngày 17/10/2022
 • Dương lịch: Ngày 24/11/2022 – Âm lịch: Ngày 20/10/2022
 • Dương lịch: Ngày 26/11/2022 – Âm lịch: Ngày 22/10/2022
 • Dương lịch: Ngày 27/11/2022 – Âm lịch: Ngày 23/10/2022
 • Dương lịch: Ngày 30/11/2022 – Âm lịch: Ngày 26/10/2022

12. Xem ngày đổ trần tốt cho tuổi Quý Hợi tháng 12/2022

Cuối năm 2022, có những ngày tốt nào để đổ mái cho tuổi Quý Hợi? Hãy tham khảo danh sách dưới đây:

 • Dương lịch: Ngày 1/12/2022 – Âm lịch: Ngày 27/10/2022
 • Dương lịch: Ngày 6/12/2022 – Âm lịch: Ngày 3/11/2022
 • Dương lịch: Ngày 7/12/2022 – Âm lịch: Ngày 4/11/2022
 • Dương lịch: Ngày 9/12/2022 – Âm lịch: Ngày 6/11/2022
 • Dương lịch: Ngày 12/12/2022 – Âm lịch: Ngày 9/11/2022
 • Dương lịch: Ngày 14/12/2022 – Âm lịch: Ngày 11/11/2022
 • Dương lịch: Ngày 15/12/2022 – Âm lịch: Ngày 12/11/2022
 • Dương lịch: Ngày 18/12/2022 – Âm lịch: Ngày 15/11/2022
 • Dương lịch: Ngày 19/12/2022 – Âm lịch: Ngày 16/11/2022
 • Dương lịch: Ngày 21/12/2022 – Âm lịch: Ngày 18/11/2022
 • Dương lịch: Ngày 24/12/2022 – Âm lịch: Ngày 21/11/2022
 • Dương lịch: Ngày 26/12/2022 – Âm lịch: Ngày 23/11/2022
 • Dương lịch: Ngày 27/12/2022 – Âm lịch: Ngày 24/11/2022
 • Dương lịch: Ngày 30/12/2022 – Âm lịch: Ngày 27/11/2022
 • Dương lịch: Ngày 31/12/2022 – Âm lịch: Ngày 28/11/2022

13. Một số lưu ý kiêng kỵ khi đổ mái nhà

Khi xây dựng ngôi nhà của mình, không chỉ quan tâm đến ngày đổ mái mà còn cần chú ý những điều sau:

 • Thứ nhất: Tránh đặt mái nhà vào góc ao, góc cạnh của mái đình, miếu. Nếu nhà bạn mở cửa nhà ra và đối diện với góc mái, có thể gây xung đột và không tốt cho gia đạo.

 • Thứ hai: Đối với nhà hiện đại, mái nhà thường thiết kế hình tam giác để nước mưa và bụi bẩn dễ tuột xuống. Tuy nhiên, theo phong thủy, kiểu mái này không tốt cho những ngôi nhà xung quanh.

 • Thứ ba: Phần đỉnh mái nhà thường kéo dài từ Đông sang Tây theo quy tắc