Cách làm ngưng sự cháy của Công an Thành phố Hải Phòng

Khi đối mặt với sự cháy, việc đầu tiên cần làm là ngưng ngay tình hình hiện tại. Có tổng cộng 4 phương pháp để làm ngưng sự cháy, bao gồm:

Phương pháp làm lạnh

Phương pháp này nhằm hạ nhiệt độ vùng cháy xuống thấp hơn nhiệt độ có thể bốc cháy. Đây là phương pháp chữa cháy được áp dụng chủ yếu cho các chất rắn như gỗ, giấy, nhựa,…

Trong thực tế, nước là một chất lỏng chữa cháy hiệu quả đối với nhiều loại đám cháy khác nhau. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nước tương tác mạnh với các kim loại kiềm, kiềm thổ và một số chất khác. Do đó, khi sử dụng nước cần xác định chính xác loại chất cháy để đạt hiệu quả tối đa mà không gây cháy lan.

Phương pháp cách ly

Phương pháp này nhằm ngăn cách sự tiếp xúc giữa các phần tử chất cháy và oxy. Trong quá trình chữa cháy, có thể sử dụng bọt chữa cháy hoặc các sản phẩm gây nổ để tạo ra khoảng cách an toàn.

Phương pháp giảm nồng độ

Phương pháp này giúp giảm nồng độ của các chất tham gia phản ứng cháy xuống thấp hơn nồng độ có thể gây cháy. Điều này có thể được thực hiện bằng cách điều chỉnh tỷ lệ giữa chất cháy và oxy.

Phương pháp kìm hãm

Phương pháp này nhằm làm mất khả năng hoạt động của các phản ứng cháy chuỗi. Các loại chất chữa cháy, bao gồm bột chữa cháy ABC hoặc BC, có thể được sử dụng để kìm hãm sự cháy.

Với 4 phương pháp trên, Công an Thành phố Hải Phòng đã nắm vững cách làm ngưng sự cháy hiệu quả để bảo vệ an toàn cho cộng đồng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình chữa cháy hiệu quả, hãy truy cập Viettel AIO.