Bài văn khấn cúng đầy tháng bé trai đơn giản và đúng nghi thức

Chúng con đang ngụ tại ………………

Hôm nay, nhân ngày đầy tháng cho bé chúng con thành tâm sắm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bày lên trước án, trước bàn toạ các chư vị Tôn thần kính cẩn chúng con tấu trình:

Nhờ ơn thập phương chư Phật, chư vị Thánh hiền, chư vị Tiên Bà, các đấng Thần linh, Thổ công địa mạch, Thổ địa chánh thần, Tiên tổ nội ngoại, cho con sinh ra cháu, tên ………………………… sinh ngày ………………… được mẹ tròn, con vuông.

Chúng con thành tâm cúi xin chư vị tiên Bà, chư vị Tôn thần giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật, các ngài phù hộ độ trì, các ngài vuốt ve che chở cho cháu được ăn ngon, ngủ yên, hay ăn chóng lớn, vô bệnh vô tật, vô ương, vô hạn, vô ách, phù hộ cho cháu bé được tươi đẹp, thông minh, sáng láng, thân mệnh bình yên, cường tráng, kiếp kiếp được hưởng vinh hoa phú quý.

Gia đình con được phúc thọ an khang, nhân lành nảy nở, nghiệp dữ tiêu tan, bốn mùa không hạn ách nghĩ lo.

Xin thành tâm đảnh lễ, cúi xin được chứng giám lòng thành.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!”

Chú ý: Khi đọc bài khấn cúng đầy tháng bé trai này xong thì cha hoặc mẹ chắp tay bé lại vái trước án 3 vái sau 3 tuần hương thì tạ lễ. Sau đó cha mẹ thực hiện các nghi thức tiếp theo. Khi hương tàn thì cha mẹ mang vàng mã, váy áo đi hoá, vẩy rượu lúc đang hoá. Các đồ chơi thì giữ lại cho cháu bé lấy khước.

>> Xem thêm: Những lời chúc mừng, stt đầy tháng cho bé gái, bé trai hay và ngắn gọn

Văn khấn đầy tháng bé trai theo vùng miền

Ở mỗi vùng miền khác nhau lại có nội dung văn khấn đầy tháng khác nhau. Mẹ hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

1. Bài cúng đầy tháng cho bé trai miền Bắc

Bài cúng đầy tháng cho bé trai miền Bắc
Bài cúng đầy tháng cho bé trai miền Bắc

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

  • Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát!
  • Chúng con kính lạy Đệ nhất Thiên tỷ đại tiên chúa
  • Chúng con kính lạy Đệ nhị Thiên đế đại tiên chúa
  • Chúng con kính lạy Đệ tam Thiên Mụ đại tiên chúa
  • Chúng con kính lạy Tam thập lục cung chư vị Tiên Nương

Hôm nay, là ngày ….. tháng ….. năm …… là ngày lành tháng tốt

Vợ chồng chúng con gồm có …………………………………… sinh được con (trai, gái) đặt tên là …………………………

Chúng con đang ngụ tại ……………………………………………………………………………………………………..

Hôm nay, nhân ngày đầy tháng cho bé chúng con thành tâm sắm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bày lên trước án, trước bàn toạ các chư vị Tôn thần kính cẩn chúng con tâu trình:

Nhờ ơn thập phương chư Phật, chư vị Thánh hiền, chư vị Tiên Bà, các đấng Thần linh, Thổ công địa mạch, Thổ địa chính thần, Tiên tổ nội ngoại, cho con sinh ra cháu, tên ………………………….. sinh ngày ………………… được mẹ tròn, con vuông.

Chúng con thành tâm cúi xin chư vị tiên Bà, chư vị Tôn thần giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật , các ngài phù hộ độ trì, các ngài vuốt ve che chở cho cháu được ăn ngon, ngủ yên, hay ăn chóng lớn, vô bệnh vô tật, vô ương, vô hạn, vô ách, phù hộ cho cháu bé được tươi đẹp, thông minh, sáng láng, thân mệnh bình yên, cường tráng, kiếp kiếp được hưởng vinh hoa phú quý.

Gia đình con được phúc thọ an khang, nhân lành nảy nở, nghiệp dữ tiêu tan, bốn mùa không hạn ách nghĩ lo.

Xin thành tâm đỉnh lễ, cúi xin được chứng giám lòng thành.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Tuy nhiên, nếu bạn muốn thể hiện lòng thành kính đối với các bà mụ, sau khi đọc bài văn khấn trên thì đọc bài cúng mụ đầy tháng cho bé trai miền Bắc dưới đây.

Nam mô A Di Đà Phật! Kính lạy mười hai bà Mụ.