ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN ỨNG VIÊN

Tìm hiểu chung về mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình

Chào bạn! Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình, một chức danh quan trọng trong lĩnh vực xây dựng. Chức vụ chỉ huy trưởng công trình được giao phó cho cá nhân có trách nhiệm quản lý và điều hành hoạt động thi công xây dựng của một dự án hoặc công trình cụ thể.

Mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình là biểu mẫu được sử dụng để bổ nhiệm nhân sự thực hiện nhiệm vụ chỉ huy trưởng công trình theo quy định của Chính phủ. Việc lập mẫu quyết định này giúp tất cả mọi người trong tổ chức và cá nhân bổ nhiệm biết rõ thông tin, trách nhiệm, và vai trò của mình.

Bật mí nội dung mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình

Khi nào cần quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình?

Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu khi nào cần sử dụng mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình và điều kiện để bổ nhiệm chức danh này. Những cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trình cần phải đáp ứng những điều kiện sau:

 • Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng 1 hoặc có kinh nghiệm làm chỉ huy trưởng công trường từ cấp 1 hoặc công trình cùng cấp.
 • Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng 2 hoặc từng làm chỉ huy trưởng cấp 2 hoặc 3 trở lên. Hạng này cho phép chỉ huy trưởng công trình làm công trình tương đương.
 • Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng 3 hoặc từng tham gia thi công xây dựng từ cấp 3 hoặc hai công trình cấp 4 cùng loại.

Để được công nhận và đưa ra mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình, bạn cần đảm bảo các điều kiện trên. Chức danh này cũng chỉ được hoạt động trong phạm vi được quy định bởi pháp luật.

Cách viết mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình

Việc viết mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình sẽ bao gồm nhiều phần thông tin khác nhau, được chia thành 3 phần chính là mở đầu, nội dung và kết thúc.

Phần mở đầu biểu mẫu

Phần mở đầu của biểu mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình sẽ bao gồm các thông tin cơ bản và quen thuộc như sau:

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ: Tên quốc hiệu viết in hoa và căn đậm, tiêu ngữ viết in hoa chữ cái đầu và được liên kết bằng gạch nối. Phần này không có gì đặc biệt so với các văn bản thông thường khác.
 • Tên biểu mẫu: Tiêu đề của biểu mẫu là “QUYẾT ĐỊNH” và phần nội dung dưới sẽ là “V/v bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình”.
 • Căn cứ bổ nhiệm: Phần này sẽ nêu các căn cứ và lý do để bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình, bao gồm chức năng và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, tình hình thi công, đề nghị của chủ doanh nghiệp, và các yếu tố quan trọng khác.

Nội dung và phần kết thúc biểu mẫu

Tiếp theo, phần chính của mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình sẽ có các điều khoản liên quan đến cá nhân được bổ nhiệm. Các điều khoản trong quyết định sẽ gồm:

 • Điều 1: Thông tin cá nhân được bổ nhiệm, bao gồm tên, vị trí đang đảm nhiệm trong doanh nghiệp, và công trình cụ thể mà cá nhân sẽ đảm nhiệm.
 • Điều 2: Trách nhiệm của cá nhân được bổ nhiệm, bao gồm trách nhiệm trước pháp luật về việc chỉ đạo, điều hành thi công theo quy định quản lý chất lượng.
 • Điều 3: Hiệu lực và thi hành quyết định, bao gồm ngày có hiệu lực, người có quyền thi hành quyết định.

Cuối cùng, mẫu quyết định sẽ kết thúc bằng thông tin về ngày lập mẫu, chữ ký của giám đốc ban hành, và nơi nhận quyết định.

Lưu ý về mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình

Trước khi kết thúc, hãy lưu ý một số điều quan trọng khi sử dụng mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình:

 • Mẫu quyết định cần được đưa ra bởi một người có thẩm quyền và công khai trong doanh nghiệp.
 • Biểu mẫu nên được soạn thảo trên giấy A4 để thể hiện sự chuyên nghiệp. Sau khi lập xong, nó cần được trao tay cho cá nhân được bổ nhiệm và các bộ phận trong doanh nghiệp.
 • Cá nhân được bổ nhiệm cần thực hiện trọng trách của mình theo mẫu quyết định. Các cá nhân khác trong doanh nghiệp cũng cần tuân thủ theo công việc mà chỉ huy trưởng giao phó.
 • Thông tin trong mẫu quyết định cần rõ ràng và chính xác. Mẫu quyết định cần được ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức vụ của giám đốc doanh nghiệp để có hiệu lực.

Hy vọng rằng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình. Nếu bạn cần thêm thông tin, hãy ghé thăm trang web Viettel AIO để tìm hiểu thêm về các dịch vụ của chúng tôi.