Nghiệm thu là gì? Gợi ý 6 mẫu biên bản nghiệm thu mới nhất 2024

1. Nghiệm thu là gì? Điều kiện để tiến hành nghiệm thu?

1.1 Nghiệm thu là gì?

Nghiệm thu là quá trình kiểm tra, đánh giá và thu nhận công việc, công trình sau khi hoàn tất thực hiện. Nói dễ hiểu hơn, đây là bước đánh giá chất lượng cuối cùng xem công việc, công trình có đạt đúng tiêu chuẩn, chất lượng hay không.

nghiem-thu-la-gi-tai-sao-nghiem-thu-quan-trong
(Ảnh minh hoạ)

Nghiệm thu là hình thức giúp các dự án có đủ căn cứ pháp lý, hợp pháp, có người chịu trách nhiệm trước khi đưa vào sử dụng. Vậy nên nghiệm có thể thực hiện trên tất cả các loại công trình như xây dựng nhà ở, bệnh viện, trường học, cầu đường, giao thông vận tải,…

1.2 Điều kiện để tiến hành nghiệm thu

Để có thể tiến hành nghiệm thu, chúng ta cần hiểu rõ hạng mục mà mình muốn nghiệm thu nằm ở lĩnh vực nào. Mỗi hạng mục dự án đều có yêu cầu về quy trình, công tác và điều kiện kiểm tra khác nhau.

Tuy nhiên đối với bất cứ dự án nào cũng đều có những hạng mục sau đây:

 • Bảng thống kê những vấn đề liên quan đến dự án.

 • Quy định về thời hạn của dự án.

 • Trình bày về các bên liên quan của dự án.

 • Trình bày về việc sửa chữa và khắc phục sai sót khi tiến hành nghiệm thu.

Sau khi xác định được các hạng mục này, bạn cần làm đơn để đăng ký tiến hành công tác nghiệm thu dự án trước khi đưa vào hoạt động.

2. Gợi ý 6 mẫu biên bản nghiệm thu phổ biến

Để trả lời cho câu hỏi nghiệm thu là gì và có những biên bản nghiệm thu như thế nào thì bạn hãy xem qua 6 mẫu biên bản nghiệm thu sau đây nhé.

2.1 Biên bản nghiệm thu công việc

Biên bản nghiệm thu công việc thường được sử dụng cho các công trình đặc biệt là các công trình xây dựng. Mẫu biên bản này cho biết về loại công trình, hạng mục xây dựng, các bên liên quan như chủ đầu tư và đại diện bên thi công.

2.2 Biên bản nghiệm thu bàn giao

Mẫu biên biên bản nghiệm thu bàn giao thường được áp dụng với các sản phẩm dịch vụ khi phân phối trên thị trường. Khi các sản phẩm dịch vụ đã hoàn thành, hợp đồng sẽ được ký kết để kiểm định chất lượng sản phẩm và bàn giao cho bên tiếp theo.

Mẫu biên biên bản nghiệm thu bàn giao:

2.3 Biên bản nghiệm thu các thiết bị máy móc sử dụng

Mẫu biên bản này được sử dụng khi kiểm tra để đưa các thiết bị vào sử dụng trong công trình, dự án. Biên bản này giúp người quản lý dự án kiểm soát được số lượng, thông tin của các thiết bị được đưa vào sử dụng.

Mẫu biên bản nghiệm thu máy móc, thiết bị:

2.4 Biên bản nghiệm thu khi quyết toán công trình

Mẫu biên bản nghiệm thu quyết toán công trình được sử dụng để trình bày về việc thu chi cho các hạng mục của dự án. Biên bản nên nêu rõ chi tiết các nguồn thu và chi cho từng hạng mục chi tiết để tránh nhầm lẫn về lượng tiền.

Mẫu biên bản quyết toán công trình:

2.5 Biên bản về nghiệm thu khối lượng dự án hoàn thành

Loại biên bản này thường được sử dụng cho các công trình xây dựng. Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành công trình như một bước kiểm tra lần cuối chất lượng công trình theo quy định của pháp luật.

Mẫu biên bản về nghiệm thu khối lượng dự án hoàn thành:

2.6 Biên bản về nghiệm thu tư vấn giám sát

Biên bản nghiệm thu về tư vấn giám sát là văn bản do người thực hiện giám sát công trình lập ra. Nội dung cơ bản của biên bản dựa trên các tài liệu pháp luật và các nội dung trong hạng mục của công trình.

Mẫu biên bản về nghiệm thu tư vấn giám sát

3. Quy trình khi nghiệm thu công trình

Ngoài việc hiểu nghiệm thu là gì, bạn cũng nên biết về quy trình khi tiến hành nghiệm thu dự án công trình.

Theo Điều 123 Luật Xây dựng, Nghị định 06/2021/NĐ-CP quản lý chất lượng, thi công và bảo trì công trình xây dựng, Điều 24 về kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, trình tự nghiệm thu công trình gồm 02 phần:

Nghiệm thu trong quá trình thi công

 • Sau khi nhận được thông báo về việc thi công, cơ quan có chuyên môn về xây dựng không kiểm tra quá 03 lần đối với diện công trình cấp đặc biệt và cấp 1. Đối với các công trình còn lại kiểm tra không quá 02 lần từ khi khởi công đến khi hoàn thành trừ khi có sự cố về chất lượng.

 • Tùy vào thông tin của công trình xây dựng, cơ quan kiểm tra sẽ quyết định và thông báo về thời điểm, kế hoạch thực hiện kiểm tra. Kết quả thông báo được trả không quá 14 ngày với công trình cấp 1 và không quá 07 ngày với các loại công trình còn lại.

Quy trình nghiệm thu công trình cần chính xác
Quy trình nghiệm thu công trình cần chính xác (Ảnh minh hoạ)

Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành

 • Chủ đầu tư phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu trước 15 ngày đối với công trình cấp đặc biệt, cấp 1 và trước 10 ngày đối với các loại công trình còn lại.

 • Cơ quan chuyên môn kiểm tra các điều kiện nghiệm thu công trình đưa vào khai thác, sử dụng sau đó ra văn bản chấp nhận nghiệm thu (trong đó phải nêu rõ những điểm cần khắc phục). Thời hạn trả kết quả 30 ngày đối với công trình cấp đặc biệt, cấp 1 và 20 ngày đối với các loại công trình còn lại kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu.

 • Trong quá trình kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu chủ đầu tư và các bên liên quan giải trình, khắc phục những sai sót, tồn tại (nếu có). Ngoài ra, cơ quan thẩm quyền có thể yêu cầu thí nghiệm đối chứng, kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của công trình.

 • Cơ quan có thẩm quyền có thể mời các tổ chức, cá nhân có năng lực cùng thực hiện công tác kiểm tra nghiệm thu

Các mục của công trình xây dựng này đều được đưa ra theo yêu cầu của hợp đồng đã có. Để quá trình thực hiện nghiệm thu công trình thuận lợi thì các bên quản lý dự án cần đảm bảo chất lượng công trình, trang bị đủ nguyên vật liệu, trang thiết bị máy móc liên quan tới công trình.

4. Một vài lưu ý khi tiến hành nghiệm thu

Theo Điều 21 Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công và bảo trì công trình xây dựng, quá trình nghiệm thu diễn ra cần đảm bảo một số yêu cầu sau:

– Người giám sát thi công và người phụ trách kỹ thuật thi công thực hiện nghiệm thu công trình và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá chất lượng công trình xây dựng, kết quả cần được các nhận bằng biên bản.

– Người giám sát thi công phải căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng để nghiệm thu. Chất lượng vật liệu và các thiết bị được thực hiện trong quá trình thi công có liên quan cũng cần kiểm tra để nghiệm thu.

– Người giám sát thi công phải thực hiện nghiệm thu công việc trong thời gian không quá 24 giờ kể từ khi nhận được đề nghị nghiệm thu của nhà thầu công trình. Trường hợp không nghiệm thu cần phải báo cáo lý do bằng văn bản cho nhà thầu công trình.

– Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng cần được lập cho từng loại công việc hoặc lập chung cho nhiều công việc của một hạng mục theo trình tự thi công gồm các nội dung chủ yếu như sau:

 • Tên công việc được nghiệm thu;
 • Thời gian và địa điểm nghiệm thu;
 • Thành phần ký biên bản nghiệm thu;
 • Kết luận nghiệm thu, trong đó nêu rõ chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu; đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo; yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc đã thực hiện và các yêu cầu khác (nếu có);
 • Chữ ký, họ và tên, chức vụ của người ký biên bản nghiệm thu;
 • Phụ lục kèm theo (nếu có).

Ngoài ra, theo Công văn 2814/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về nghiệm thu công trình điều 2.4, những biểu hiện không đảm bảo vận hành bao gồm:

 • Không đủ điều kiện về an toàn chịu lực.

 • Không đảm bảo an toàn về thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

 • Không đảm bảo an toàn môi trường.

 • Vi phạm quy định pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

Đối với các trường hợp này các cơ quan kiểm định không chấp thuận nghiệm thu công trình. Việc nghiệm thu chỉ được diễn ra khi các bên liên quan giải quyết, khắc phục các vi phạm đã nêu trên.

5. Tạm kết

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan tới việc nghiệm thu. Mong rằng qua bài biết này, các bạn đã có thể trả lời cho câu hỏi nghiệm thu là gì và các quy định liên quan tới việc nghiệm thu theo đúng pháp luật.