TỔNG HỢP 25 MẪU LỜI CAM ĐOAN TRONG LUẬN VĂN HAY NHẤT

Chào mừng các bạn đến với Viettel AIO! Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lời cam đoan trong luận văn, một phần không thể thiếu để hoàn thiện bài luận văn của bạn một cách chuyên nghiệp và ấn tượng nhất.

Lời cam đoan trong luận văn có ý nghĩa gì?

Lời cam đoan trong luận văn đóng một vai trò quan trọng trong việc thể hiện tính trung thực và độc nhất của bài luận văn của bạn. Đây là phần mà bạn cam kết những nội dung trong luận văn là hoàn toàn chính xác, không sao chép từ bất kỳ nguồn nào khác và được đảm bảo tính trung thực nhất.

Tổng hợp 7 mẫu lời cam đoan trong luận văn

2.1. Mẫu lời cam đoan trong luận văn 1

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận án là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kì công trình khoa học nào khác.

2.2. Mẫu lời cam đoan trong luận văn 2

Tôi là Nguyễn Thị A, học viên cao học lớp ……. khóa ……. Tôi cam đoan luận văn thạc sĩ “…………….” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

2.3. Mẫu lời cam đoan trong luận văn 3

Tôi xin cam đoan rằng đây là công trình nghiên cứu của tôi, có sự hỗ trợ từ Giáo viên hướng dẫn là PGS.TS. ……… Các nội dung nghiên cứu và kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất cứ công trình nghiên cứu nào trước đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi trong phần tài liệu tham khảo.

2.4. Mẫu lời cam đoan trong luận văn 4

Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi và những nội dung được trình bày trong luận văn này là hoàn toàn trung thực. Những số liệu, bảng biểu phục vụ cho việc phân tích và dẫn dắt đề tài này được thu thập từ các nguồn tài liệu khác nhau được ghi chú trong mục tài liệu tham khảo hoặc chú thích ngay bên dưới các bảng biểu.

2.5. Mẫu lời cam đoan trong luận văn 5

Tôi xin cam đoan tất cả các nội dung chi tiết của bài luận văn này được trình bày theo kết cấu và dàn ý của tôi với sự dày công nghiên cứu, thu thập và phân tích các tài liệu có liên quan đến thương hiệu nói chung và ….. nói riêng, đồng thời được sự góp ý hướng dẫn của TS. ……. để hoàn tất luận văn.

2.6. Mẫu lời cam đoan trong luận văn 6

Tác giả xin cam đoan Luận án “………………………..” là công trình nghiên cứu độc lập của tác giả, với sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS. ……….. và TS. …………… Công trình được tác giả nghiên cứu và hoàn thành tại Viện ……….. từ năm …… đến năm ……

2.7. Mẫu lời cam đoan trong luận văn 7

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Những số liệu trong luận văn là hoàn toàn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các kết quả nghiên cứu do chính tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn.

Tổng hợp 3 lời cam đoan trong đồ án tốt nghiệp