Khi Nhìn Thấy Như Lai

Chào các bạn,

Có một câu nói của Kinh Kim Cang rằng: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng tắc kiến Như Lai”. Điều này có ý nghĩa là chỉ khi chúng ta nhìn thấy mọi tướng trên đời không là thật, chúng ta mới có thể nhìn thấy Như Lai.

Như Lai, một tên khác của Phật, có nghĩa là “Đến như thế, đi như thế” – tức là tự do, tự tại, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Nếu chúng ta vẫn nhìn các tướng đó là thật, như cây cỏ, người hàng xóm, hay thân phận của chúng ta, thì cái nhìn của chúng ta về thế giới này vẫn là một cái nhìn ảo, không chính xác. Bởi vì chúng ta đang nhìn vào những lượn sóng ẩn hiện của đại dương và nghĩ rằng chúng là thật và vĩnh viễn, trong khi thực tế, chúng chỉ hiện lên rồi tan biến.

Tuy nhiên, khi chúng ta nhìn thấy các tướng không là tướng, tức là sao? Điều này không có nghĩa là chúng không tồn tại, mà là chỉ thấy chúng không là tướng, như một câu nói hài hước của người Việt “thấy vậy mà không phải vậy”. Tức là chúng ta nhìn thấy mọi sự trước mắt, “thấy tướng của mọi sự”, nhưng biết rằng các “tướng” đó là phù du, hư ảo, biến hiện như các lượn sóng đại dương. Chúng ta cũng nhìn thấy và hiểu được cái nền tuyệt đối Không nằm bên dưới các sự thật phù du và hư ảo đó, giống như chúng ta nhìn thấy sóng mà biết rằng nước đại dương lại nằm ở dưới.

Tức là khi chúng ta nhìn thấy các tướng không là tướng như mắt chúng ta thấy, mà chỉ là một phần biến hiện của nền Không vĩnh cửu và tuyệt đối, thì chúng ta đã nhìn thấy Như Lai vì (1) Không chính là Như Lai hoặc/và (2) chính chúng ta chính là Như Lai, vì chúng ta không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ “tướng” nào trên đời nữa – chúng ta không chấp vào đâu, không mắc kẹt vào đâu, chúng ta tự do và tự tại như Phật.

Điều này cũng tương tự như các tôn giáo tập trung vào Thượng đế (theocentric religions) nói: Nhìn mọi sự trong cuộc sống và nhận biết Thiên Chúa, chính là nắm bắt được chân lý.

Hai cách diễn đạt có một chút khác biệt nhưng thực sự rất gần nhau về ý nghĩa: Mọi sự trong cuộc sống chỉ là hư ảo, không đáng kể; và sau mọi hiện tượng, luôn có một Tuyệt Đối tồn tại.

Vậy điều này quan trọng đối với chúng ta như thế nào?

Thưa các bạn, đó chính là tâm tính của chúng ta. Khi chúng ta nhìn thấy mọi hiện tượng trên đời đều là hư ảo, không đáng kể, chúng ta sẽ không cảm thấy hoang mang, căng thẳng mỗi khi có chuyện gì xảy ra. Thay vào đó, chúng ta sẽ tĩnh lặng và hướng về Tuyệt Đối bên dưới mọi hiện tượng để suy ngẫm.

Sự suy ngẫm này giúp chúng ta tĩnh lặng để nhận biết Sự Thật bên dưới mọi vấn đề. Cái nhìn của chúng ta chính xác hơn, chúng ta tĩnh lặng hơn và hành động chính xác hơn.

Hãy luôn giữ tâm lặng và tĩnh lặng nhé.

Mến,
Hoành.

© bản quyền 2014 Trần Đình Hoành. Được phép sử dụng phi thương mại. Viettel AIO