Có thể người đại diện theo pháp luật của nhiều công ty không?

Đăng ký mở địa điểm kinh doanh yêu cầu kê khai tên người đại diện. Tuy vậy, tình huống này xảy ra khi người đại diện đã từng làm chủ một công ty trước đây, nhưng doanh nghiệp này bị thua lỗ và nợ thuế hơn 10 triệu. Cơ quan thuế đã thông báo rằng doanh nghiệp đã bỏ trốn. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu người này có thể đại diện cho công ty khác hay không?

Trả lời tư vấn: Chúng tôi sẽ giải quyết tình huống của bạn như sau:

Theo Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014, người đại diện theo pháp luật được quy định như sau:

“1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

  1. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  2. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền….”

Dựa trên quy định trên, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp trước Trọng tài, Tòa án và theo các quy định khác của pháp luật. Một doanh nghiệp có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Hiện tại, pháp luật không cấm một người làm người đại diện cho nhiều công ty. Vì vậy, dù người đó đã đứng tên là người đại diện của một công ty trước đó, người này vẫn có thể đại diện cho công ty của bạn.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về tình huống mà bạn đã yêu cầu. Nếu còn bất kỳ vấn đề gì khác hoặc cần thêm hỗ trợ pháp lý, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua bộ phận luật sư trực tuyến. Rất hân hạnh được giúp bạn.

Viettel AIO

Rate this post