Có. Quý khách vẫn phải làm thủ tục đăng ký mới dịch vụ BankPlus như thông thường.