Tìm kiếm...

Tôi đã hủy dịch vụ BankPlus nhưng sau đó muốn đăng ký lại thì tôi có phải làm các thủ tục như khi đăng ký mới dịch vụ không?

Có. Quý khách vẫn phải làm thủ tục đăng ký mới dịch vụ BankPlus như thông thường.

09:59 26/10/19 141 lượt xem
Mục lục

Có. Quý khách vẫn phải làm thủ tục đăng ký mới dịch vụ BankPlus như thông thường.

Hotline
1900 98 98 68
Zalo
1900 98 98 68
Viber
1900 98 98 68
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCpvmtFWJFjz1COSzJhIKMMw
Twitter
Facebook
http://facebook.com/ViettelCC.Service
Facebook
http://facebook.com/ViettelCC.Service
Instagram