Quý khách vui lòng mang CMND tới điểm giao dịch ngân hàng để làm thủ tục cấp lại mã PIN.