Cụ thể, dự án điện mặt trời áp mái là những hệ thống điện mặt trời có các tấm pin điện năng lượng được lắp trên mái nhà có công suất không quá 1 MW hoặc không quá 1,2 MWp, đấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp vào lưới điện có cấp điện áp từ 35kV trở xuống.

Theo quyết định này, các dự án điện mặt trời nối lưới sẽ được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 23 tháng 11 năm 2019 và có ngày vận hành thương mại của dự án hoặc một phần dự án trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 thì dự án hoặc một phần dự án đó được áp dụng biểu giá mua điện của các dự án điện mặt trời nối lưới tại điểm giao nhận điện quy định tại Phụ lục của Quyết định này.

Quy định giá điện mặt trời áp mái 2020

Bảng giá điện mặt trời 2020

Như vậy, các dự án điện mặt trời nổi có mức giá 1.783 đồng/kWh (7,69 cent/kWh); điện mặt trời mặt đất 1.644 đồng/kWh (7,09 cent/kWh) và 1.943 đồng/kWh (8,38 cent/kWh) là giá điện mặt trời áp mái 2020. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ, giá điện mặt trời áp mái 2020 này sẽ được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại. Đối với các dự án khác không nằm trong diện kể trên sẽ được xác định thông qua cơ chế cạnh tranh.

Trong Quyết định 13 cũng nhấn mạnh, riêng tỉnh Ninh Thuận giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới được vận hành trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 với tổng công suất tích lũy không quá 2.000 MW sẽ được mua với giá là 2.086 đồng/kWh. Mức giá này cũng được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại. Giá mua điện được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá đồng/USD. Tỷ giá áp dụng là tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày bên bán điện xuất hóa đơn thanh toán.

Như vậy, với bảng giá điện mặt trời áp mái 2020 được Chính phủ phê duyệt có thể thấy tiềm năng để phát triển điện mặt trời áp mái ở Việt Nam là rất lớn. Hy vọng trong tương lai gần nguồn điện năng lượng mặt trời sẽ là giải pháp thiết thực cho việc đáp ứng nhu cầu điện ngày một tăng cao, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường.