Bảo Hiểm Hàng Hóa Vận Tải – Bí Quyết Giữ Kho Từng Đồng

viettelaio

Chào bạn đến với Viettel AIO, nơi chúng tôi chia sẻ những bí quyết quan trọng về bảo hiểm hàng hóa vận tải. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá những kiến thức cần biết về rủi ro và tổn thất trong lĩnh vực này.

Rủi Ro – Nguy Cơ Tiềm Ẩn

Rủi ro là những sự cố ngẫu nhiên, bất ngờ gây tổn thất cho đối tượng bảo hiểm. Có nhiều nguyên nhân gây ra rủi ro trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, bao gồm:

 • Thiên tai: như biển động, bão, gió lốc, sét đánh.
 • Tai nạn bất ngờ ngoài biển: gồm tàu bị mắc cạn, đắm, đâm phải đá ngầm, mất tích, cháy, nổ.
 • Tai nạn bất ngờ và các nguyên nhân khách quan khác: như hàng bị đổ vỡ, thiếu hụt, rò rỉ, mất trộm.
 • Do các hiện tượng xã hội gây ra như chiến tranh, đình công, bạo động, bắt giữ.
 • Do bản chất của hàng hóa như nội tỳ hoặc ẩn tỳ.

Điều quan trọng là hiểu rõ rằng “không có rủi ro thì không có bảo hiểm”. Bảo hiểm được định nghĩa là “sự không chắc chắn về tổn thất”. Vì vậy, chỉ có những tổn thất không chắc chắn mới được bảo hiểm.

Tổn Thất – Mất Mát Đáng Chú Ý

Tổn thất là hư hỏng, thiệt hại, mất mát của đối tượng bảo hiểm do các rủi ro gây ra. Căn cứ vào mức độ tổn thất, người ta chia thành hai loại là tổn thất bộ phận và tổn thất toàn bộ.

 • Tổn thất toàn bộ: là tổn thất hoàn toàn do một sự cố gây ra. Có thể là tổn thất toàn bộ thực tế hoặc tổn thất toàn bộ ước tính.
 • Tổn thất bộ phận: là một phần đối tượng bảo hiểm bị hư hỏng, mất mát, hoặc hình khác.

Có những trường hợp đặc biệt trong các loại tổn thất này, và chúng ta sẽ đi vào chi tiết ở phần sau.

Tổn Thất Riêng, Tổn Thất Chung – Vốn Quan Trọng

Trong lĩnh vực bảo hiểm hàng hóa vận tải, tổn thất chung là một khái niệm quan trọng cần nắm vững. Tổn thất chung là những hy sinh hoặc chi phí không thường xuyên nhằm đảm bảo an toàn chung cho tất cả các quyền lợi trong hành trình.

Một số hành động, tổn thất hoặc chi phí được coi là tổn thất chung khi:

 • Là hành động tự nguyện, hữu ý của thuyền trưởng và thuyền viên trên tàu.
 • Được thực hiện vì an toàn chung.
 • Gây ra mất mát, thiệt hại hoặc chi phí trực tiếp.

Tổn thất chung bao gồm hy sinh tổn thất chung và chi phí tổn thất chung. Hy sinh tổn thất chung là mất mát gây ra bởi hành động tổn thất chung, trong khi chi phí tổn thất chung là các chi phí phát sinh do hành động tổn thất chung. Cả hai loại này đều đóng góp vào quỹ tổn thất chung.

Phân Bổ Tổn Thất Chung – Bí Quyết Quản Lý Tài Chính

Khi xảy ra tổn thất chung, chúng ta cần phân bổ nó cho các quyền lợi cùng chia sẻ rủi ro trong hành trình. Quá trình phân bổ tổn thất chung được thực hiện theo các bước sau:

 1. Xác định tổn thất chung và tổn thất riêng.
 2. Xác định giá trị đóng góp – GTĐG.
 3. Tính tỷ lệ đóng góp (K).
 4. Tính số tiền đóng góp (STĐG).

Với những bước trên, chúng ta có thể quản lý tài chính hiệu quả và đảm bảo công bằng trong việc chia sẻ tổn thất chung.

Đó là những kiến thức quan trọng về rủi ro và tổn thất trong bảo hiểm hàng hóa vận tải. Hy vọng rằng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về quá trình này và cách thức quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

Đừng quên ghé thăm Viettel AIO để tìm hiểu thêm về các dịch vụ bảo hiểm và cách chúng tôi có thể hỗ trợ bạn.

Trân trọng,
CEO Viettel AIO