Két Sắt KS 160
6.560.000đ
9.100.000đ-28%
Trọng lượng 150Kg ± 10Kg, Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm Cao 780 * Rộng 530 * Sâu 570 mm, Kích thước sử dụng ( C * R * S ) mm Cao 410 * Rộng 420 * Sâu 380 mm, Kích thước ngăn kéo ( C * R * S ) mm Cao 90 * Rộng 310 * Sâu 330 mm, Tính năng An Toàn chống cháy, Khả năng chống cháy 1.000-1.200 độ C, Hệ thống khóa liên hoàn thông minh Khoá Điện Tử, khoá chìa và tay cầm, Màu: Đen, Bảo hành 36 Tháng
Két Sắt KS 140
5.045.000đ
8.100.000đ-38%
Trọng lượng 130Kg ± 10Kg, Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm Cao 700 * Rộng 500 * Sâu 540 mm, Kích thước sử dụng ( C * R * S ) mm Cao 370 * Rộng 400 * Sâu 360 mm, Kích thước ngăn kéo ( C * R * S ) mm Cao 90 * Rộng 280 * Sâu 300 mm, Tính năng An Toàn chống cháy, Khả năng chống cháy 1000 - 1.200 độ C, Hệ thống khóa liên hoàn thông minh Khoá Điện Tử, khoá chìa và tay cầm, Màu: Đen, Bảo hành 36 Tháng
Két Sắt KS 125
4.889.000đ
7.100.000đ-31%
Trọng lượng 120Kg ± 10Kg, Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm Cao 650 * Rộng 450 * Sâu 510 mm, Kích thước sử dụng ( C * R * S ) mm Cao 310 * Rộng 340 * Sâu 330 mm, Kích thước ngăn kéo ( C * R * S ) mm Cao 90 * Rộng 230 * Sâu 300 mm, Tính năng An Toàn chống cháy, Khả năng chống cháy 1000- 1200 độ C, Hệ thống khóa liên hoàn thông minh Khoá Điện Tử, khoá chìa và tay cầm, Màu sắc: Đen, Bảo hành 36 Tháng
Két Sắt KS 80 (Nằm- Đứng)
3.483.000đ
Trọng lượng 70kg ± 10Kg, Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm Cao 530 * Rộng 360 * Sâu 440 mm, Kích thước sử dụng ( C * R * S ) mm Cao 340 * Rộng 280 * Sâu 270 mm, Kích thước ngăn kéo ( C * R * S ) mm Cao 30* Rộng 250 * Sâu 220 mm, Tính năng An Toàn chống cháy, Khả năng chống cháy 1.000 - 1.200 độ C, Hệ thống khóa liên hoàn thông minh Khoá Điện Tử, khoá chìa và tay cầm, Màu sắc: Màu đen, Bảo hành 36 Tháng
Két Sắt KCC 120
4.092.000đ
8.600.000đ-52%
Trọng lượng: 110 ± 10Kg, Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: Cao 700 * Rộng 450 * Sâu 510mm, Kích thước sử dụng ( C * R * S ) mm: Cao 380 * Rộng 350 * Sâu 330mm, Kích thước ngăn kéo ( C * R * S ) mm: Cao 100 * Rộng 280 * Sâu 310mm, Tính năng: An toàn chống cháy, Khả năng chống cháy: 1000 - 1200 độ C, Hệ thống khóa liên hoàn thông minh: Khoá điện tử, khoá chìa., Màu sắc: Nâu - Đen - Nâu Bạc, Bảo hành: 5 Năm
Két Sắt KS 160
6.560.000đ
9.100.000đ-28%
Trọng lượng 150Kg ± 10Kg, Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm Cao 780 * Rộng 530 * Sâu 570 mm, Kích thước sử dụng ( C * R * S ) mm Cao 410 * Rộng 420 * Sâu 380 mm, Kích thước ngăn kéo ( C * R * S ) mm Cao 90 * Rộng 310 * Sâu 330 mm, Tính năng An Toàn chống cháy, Khả năng chống cháy 1.000-1.200 độ C, Hệ thống khóa liên hoàn thông minh Khoá Điện Tử, khoá chìa và tay cầm, Màu: Đen, Bảo hành 36 Tháng
Két Sắt KS 140
5.045.000đ
8.100.000đ-38%
Trọng lượng 130Kg ± 10Kg, Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm Cao 700 * Rộng 500 * Sâu 540 mm, Kích thước sử dụng ( C * R * S ) mm Cao 370 * Rộng 400 * Sâu 360 mm, Kích thước ngăn kéo ( C * R * S ) mm Cao 90 * Rộng 280 * Sâu 300 mm, Tính năng An Toàn chống cháy, Khả năng chống cháy 1000 - 1.200 độ C, Hệ thống khóa liên hoàn thông minh Khoá Điện Tử, khoá chìa và tay cầm, Màu: Đen, Bảo hành 36 Tháng
Két Sắt KS 125
4.889.000đ
7.100.000đ-31%
Trọng lượng 120Kg ± 10Kg, Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm Cao 650 * Rộng 450 * Sâu 510 mm, Kích thước sử dụng ( C * R * S ) mm Cao 310 * Rộng 340 * Sâu 330 mm, Kích thước ngăn kéo ( C * R * S ) mm Cao 90 * Rộng 230 * Sâu 300 mm, Tính năng An Toàn chống cháy, Khả năng chống cháy 1000- 1200 độ C, Hệ thống khóa liên hoàn thông minh Khoá Điện Tử, khoá chìa và tay cầm, Màu sắc: Đen, Bảo hành 36 Tháng
Két Sắt KS 80 (Nằm- Đứng)
3.483.000đ
Trọng lượng 70kg ± 10Kg, Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm Cao 530 * Rộng 360 * Sâu 440 mm, Kích thước sử dụng ( C * R * S ) mm Cao 340 * Rộng 280 * Sâu 270 mm, Kích thước ngăn kéo ( C * R * S ) mm Cao 30* Rộng 250 * Sâu 220 mm, Tính năng An Toàn chống cháy, Khả năng chống cháy 1.000 - 1.200 độ C, Hệ thống khóa liên hoàn thông minh Khoá Điện Tử, khoá chìa và tay cầm, Màu sắc: Màu đen, Bảo hành 36 Tháng
Két Sắt KCC 120
4.092.000đ
8.600.000đ-52%
Trọng lượng: 110 ± 10Kg, Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: Cao 700 * Rộng 450 * Sâu 510mm, Kích thước sử dụng ( C * R * S ) mm: Cao 380 * Rộng 350 * Sâu 330mm, Kích thước ngăn kéo ( C * R * S ) mm: Cao 100 * Rộng 280 * Sâu 310mm, Tính năng: An toàn chống cháy, Khả năng chống cháy: 1000 - 1200 độ C, Hệ thống khóa liên hoàn thông minh: Khoá điện tử, khoá chìa., Màu sắc: Nâu - Đen - Nâu Bạc, Bảo hành: 5 Năm

Két sắt (24 sản phẩm)

Két Sắt KS 160
6.560.000đ
9.100.000đ-28%
Trọng lượng 150Kg ± 10Kg, Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm Cao 780 * Rộng 530 * Sâu 570 mm, Kích thước sử dụng ( C * R * S ) mm Cao 410 * Rộng 420 * Sâu 380 mm, Kích thước ngăn kéo ( C * R * S ) mm Cao 90 * Rộng 310 * Sâu 330 mm, Tính năng An Toàn chống cháy, Khả năng chống cháy 1.000-1.200 độ C, Hệ thống khóa liên hoàn thông minh Khoá Điện Tử, khoá chìa và tay cầm, Màu: Đen, Bảo hành 36 Tháng
Két Sắt KS 140
5.045.000đ
8.100.000đ-38%
Trọng lượng 130Kg ± 10Kg, Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm Cao 700 * Rộng 500 * Sâu 540 mm, Kích thước sử dụng ( C * R * S ) mm Cao 370 * Rộng 400 * Sâu 360 mm, Kích thước ngăn kéo ( C * R * S ) mm Cao 90 * Rộng 280 * Sâu 300 mm, Tính năng An Toàn chống cháy, Khả năng chống cháy 1000 - 1.200 độ C, Hệ thống khóa liên hoàn thông minh Khoá Điện Tử, khoá chìa và tay cầm, Màu: Đen, Bảo hành 36 Tháng
Két Sắt KS 125
4.889.000đ
7.100.000đ-31%
Trọng lượng 120Kg ± 10Kg, Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm Cao 650 * Rộng 450 * Sâu 510 mm, Kích thước sử dụng ( C * R * S ) mm Cao 310 * Rộng 340 * Sâu 330 mm, Kích thước ngăn kéo ( C * R * S ) mm Cao 90 * Rộng 230 * Sâu 300 mm, Tính năng An Toàn chống cháy, Khả năng chống cháy 1000- 1200 độ C, Hệ thống khóa liên hoàn thông minh Khoá Điện Tử, khoá chìa và tay cầm, Màu sắc: Đen, Bảo hành 36 Tháng
Két Sắt KS 80 (Nằm- Đứng)
3.483.000đ
Trọng lượng 70kg ± 10Kg, Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm Cao 530 * Rộng 360 * Sâu 440 mm, Kích thước sử dụng ( C * R * S ) mm Cao 340 * Rộng 280 * Sâu 270 mm, Kích thước ngăn kéo ( C * R * S ) mm Cao 30* Rộng 250 * Sâu 220 mm, Tính năng An Toàn chống cháy, Khả năng chống cháy 1.000 - 1.200 độ C, Hệ thống khóa liên hoàn thông minh Khoá Điện Tử, khoá chìa và tay cầm, Màu sắc: Màu đen, Bảo hành 36 Tháng
Két Sắt KCC 120
4.092.000đ
8.600.000đ-52%
Trọng lượng: 110 ± 10Kg, Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: Cao 700 * Rộng 450 * Sâu 510mm, Kích thước sử dụng ( C * R * S ) mm: Cao 380 * Rộng 350 * Sâu 330mm, Kích thước ngăn kéo ( C * R * S ) mm: Cao 100 * Rộng 280 * Sâu 310mm, Tính năng: An toàn chống cháy, Khả năng chống cháy: 1000 - 1200 độ C, Hệ thống khóa liên hoàn thông minh: Khoá điện tử, khoá chìa., Màu sắc: Nâu - Đen - Nâu Bạc, Bảo hành: 5 Năm
Két Sắt KCC50 ĐỨNG
2.640.000đ
3.700.000đ-29%
Trọng lượng 50 ± 10Kg, Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm Cao 500 * Rộng 380 * Sâu 410mm, Kích thước sử dụng ( C * R * S ) mm Cao 270 * Rộng 330 * Sâu 290mm, Kích thước ngăn kéo ( C * R * S ) mm Cao 110 * Rộng 330 * Sâu 220mm, Tính năng An toàn chống cháy, Khả năng chống cháy 1000 - 1200 độ C, Hệ thống khóa liên hoàn thông minh Khoá điện tử, khoá chìa., Màu sắc: Nâu - Đen - Nâu Bạc, Bảo hành 5 Năm
Két Sắt KCC 55
2.937.000đ
3.700.000đ-21%
Trọng lượng 60kg ± 10Kg, Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm Cao 570 * Rộng 420 * Sâu 380mm, Kích thước sử dụng ( C * R * S ) mm Cao 360 * Rộng 320 * Sâu 210mm, Kích thước ngăn kéo ( C * R * S ) mm Cao 50 * Rộng 310 * Sâu 190mm, Tính năng An toàn chống cháy, Khả năng chống cháy 1000 - 1200 độ C, Hệ thống khóa liên hoàn thông minh Khoá điện tử, khoá chìa., Màu sắc: Nâu - Đen - Nâu Bạc, Bảo hành 5 Năm
Két Sắt KN54
3.468.000đ
5.400.000đ-36%
Trọng lượng 100Kg ± 10Kg, Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm Cao 820 * Rộng 530 * Sâu 400 mm, Kích thước sử dụng ( C * R * S ) mm Cao 440 * Rộng 410 * Sâu 220 mm, Kích thước ngăn kéo ( C * R * S ) mm Cao 210 * Rộng 370 * Sâu 190 mm, Tính năng An Toàn Chống Cháy, Khả năng chống cháy 1000 - 1200 độ C, Hệ thống khóa liên hoàn thông minh Khoá Điện Tử, Khoá Chìa, Màu sắc: Nâu - Đen - Nâu Bạc, Bảo hành 05 năm
Két Sắt KN45
3.311.000đ
5.000.000đ-34%
Trọng lượng 80kg ± 10Kg, Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm Cao 740 * Rộng 490 * Sâu 400mm, Kích thước sử dụng ( C * R * S ) mm Cao 370 * Rộng 370 * Sâu 230mm, Kích thước ngăn kéo ( C * R * S ) mm Cao 200 * Rộng 370 * Sâu 190mm, Tính năng An Toàn Chống Cháy, Khả năng chống cháy 1000 - 1200 độ C, Hệ thống khóa liên hoàn thông minh Khoá Điện Tử, Khoá Chìa, Màu sắc: Nâu - Đen - Nâu Bạc, Bảo hành 05 năm
Két Sắt KN35
3.062.000đ
4.300.000đ-29%
Trọng lượng 60Kg ± 10Kg, Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm Cao 630 * Rộng 430 * Sâu 350 mm, Kích thước sử dụng ( C * R * S ) mm Cao 350 * Rộng 330 * Sâu 200 mm, Kích thước ngăn kéo ( C * R * S ) mm Cao 170 * Rộng 330 * Sâu 180 mm, Tính năng An Toàn Chống Cháy, Khả năng chống cháy 1000 - 1200 độ C, Hệ thống khóa liên hoàn thông minh Khoá Điện Tử, Khoá Chìa, Màu sắc: Nâu - Đen - Nâu Bạc, Bảo hành 05 năm
Két Sắt KD54 - Cánh Đúc khóa to chìa bi
3.889.000đ
7.300.000đ-47%
Trọng lượng: 110kg ± 10Kg, Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm: Cao 820 * Rộng 560 * Sâu 430 mm, Kích thước sử dụng ( C * R * S ) mm: Cao 480 * Rộng 440 * Sâu 240 mm, Kích thước ngăn kéo ( C * R * S ) mm: Cao 210 * Rộng 440 * Sâu 200 mm, Tính năng: An Toàn Chống Cháy, Khả năng chống cháy: 1000 - 1200 độ C, Hệ thống khóa liên hoàn thông minh: Khoá Điện Tử, Khoá Chìa, Màu sắc: Nâu - Đen - Nâu Bạc, Bảo hành: 05 năm
Két Sắt KD45 - Cánh Đúc khóa to chìa bi
3.733.000đ
6.800.000đ-45%
Trọng lượng 90kg ± 10Kg, Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm Cao 750 * Rộng 500 * Sâu 440 mm, Kích thước sử dụng ( C * R * S ) mm Cao 430 * Rộng 400 * Sâu 240 mm, Kích thước ngăn kéo ( C * R * S ) mm Cao 200 * Rộng 400 * Sâu 200 mm, Tính năng An Toàn Chống Cháy, Khả năng chống cháy 1000 - 1200 độ C, Hệ thống khóa liên hoàn thông minh Khoá Điện Tử, Khoá Chìa, Bảo hành 05 năm
Két Sắt KS 160 - KC
5.873.000đ
8.500.000đ-31%
Trọng lượng 150Kg ± 10Kg, Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm Cao 780 * Rộng 530* Sâu 570mm, Kích thước sử dụng ( C * R * S ) mm Cao 410 * Rộng 420 * Sâu 380mm, Kích thước ngăn kéo ( C * R * S ) mm Cao 90 * Rộng 310 * Sâu 330mm, Tính năng An Toàn chống cháy, Khả năng chống cháy 1000-1200 độ C, Hệ thống khóa liên hoàn thông minh Khoá cơ, Màu sắc: Đen, Bảo hành 36 Tháng
Két Sắt KS 140 - KC
4.358.000đ
7.500.000đ-42%
Trọng lượng 130Kg ± 10Kg, Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm Cao 700 * Rộng 500 * Sâu 540 mm, Kích thước sử dụng ( C * R * S ) mm Cao 370 * Rộng 400 * Sâu 360 mm, Kích thước ngăn kéo ( C * R * S ) mm Cao 90 * Rộng 280 * Sâu 300 mm, Tính năng An Toàn chống cháy, Khả năng chống cháy 1000-1200 độ C, Hệ thống khóa liên hoàn thông minh Khoá cơ, Màu sắc: Đen, Bảo hành 36 Tháng
Két Sắt KS 125 - KC
4.202.000đ
6.500.000đ-35%
Trọng lượng 120Kg ± 10Kg, Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm Cao 650 * Rộng 450 * Sâu 510 mm, Kích thước sử dụng ( C * R * S ) mm Cao 310 * Rộng 340 * Sâu 330 mm, Kích thước ngăn kéo ( C * R * S ) mm Cao 90 * Rộng 230 * Sâu 300 mm, Tính năng An Toàn chống cháy, Khả năng chống cháy 1000-1200 độ C, Hệ thống khóa liên hoàn thông minh Khoá cơ, khoá chìa và tay cầm, Màu sắc: Đen, Bảo hành 36 Tháng
Két Sắt KS 80 (nằm = đứng ) - KC
2.796.000đ
2.800.000đ-0%
Trọng lượng 70Kg ± 10Kg, Tính năng An Toàn chống cháy, Khả năng chống cháy 1000-1200 độ C, Hệ thống khóa liên hoàn thông minh Khoá cơ, khoá chìa và tay cầm, Màu sắc: Đen, Bảo hành 36 Tháng
Két Sắt KCC 120 - KC
3.405.000đ
8.000.000đ-57%
Trọng lượng 110Kg ± 10Kg, Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm Cao 700 * Rộng 450 * Sâu 510mm, Kích thước sử dụng ( C * R * S ) mm Cao 380 * Rộng 350 * Sâu 330mm, Kích thước ngăn kéo ( C * R * S ) mm Cao 100 * Rộng 280 * Sâu 310mm, Tính năng An toàn chống cháy, Khả năng chống cháy 1000 - 1200 độ C, Hệ thống khóa liên hoàn thông minh Khoá chìa, khoá cơ, Màu sắc: Nâu - Đen , Bảo hành 05 năm
Két Sắt KCC50 ĐỨNG - KC
1.953.000đ
3.100.000đ-37%
Trọng lượng 50Kg ± 10Kg, Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm Cao 500 * Rộng 380 * Sâu 410mm, Kích thước sử dụng ( C * R * S ) mm Cao 270 * Rộng 330 * Sâu 290mm, Kích thước ngăn kéo ( C * R * S ) mm Cao 110 * Rộng 330 * Sâu 220mm, Tính năng An toàn chống cháy, Khả năng chống cháy 1000 - 1200 độ C, Hệ thống khóa liên hoàn thông minh Khoá chìa, khoá cơ, Màu sắc: Nâu - Đen, Bảo hành 05 năm
Két Sắt KCC 55 - KC
2.249.000đ
3.100.000đ-27%
Trọng lượng 45kg ± 10kg, Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm Cao 570 * Rộng 420 * Sâu 380mm, Kích thước sử dụng ( C * R * S ) mm Cao 360 * Rộng 320 * Sâu 210mm, Kích thước ngăn kéo ( C * R * S ) mm Cao 50 * Rộng 310 * Sâu 190mm, Tính năng An Toàn chống cháy, Khả năng chống cháy 1000 - 1200 độ C, Hệ thống khóa liên hoàn thông minh Khoá chìa, khoá cơ, Màu sắc: Nâu - Đen, Bảo hành 05 năm
Két Sắt KN54 - KC
2.780.000đ
4.800.000đ-42%
Trọng lượng 100Kg ± 10Kg, Kích thước ngoài ( C * R * S ) mm Cao 820 * Rộng 530 * Sâu 400 mm, Kích thước sử dụng ( C * R * S ) mm Cao 440 * Rộng 410 * Sâu 220 mm, Kích thước ngăn kéo ( C * R * S ) mm Cao 210 * Rộng 410 * Sâu 180 mm, Tính năng An Toàn Chống Cháy, Khả năng chống cháy 1000 - 1200 độ C, Hệ thống khóa liên hoàn thông minh Khoá chìa, khoá cơ, Màu sắc: Nâu - Đen - Xanh, Bảo hành 05 năm
Giao hàng hỏa tốc trong 1 giờ
Hỗ trợ và xác nhận đơn hàng trong 24h
Thanh toán linh hoạt qua tiền mặt, visa,...
Thanh toán linh hoạt khi nhận hàng
Lỗi đổi tại nhà trong 1 ngày
Lỗi đổi tại nhà trong 1 tuần
Hotline
1900 98 98 68
Zalo
1900 98 98 68
Viber
1900 98 98 68
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCpvmtFWJFjz1COSzJhIKMMw
Twitter
Facebook
http://facebook.com/ViettelAIO.ViettelConstruction
Facebook
http://facebook.com/ViettelAIO.ViettelConstruction
Instagram