I. Đối với sản phẩm hữu hình

Phương thức 1: Vận chuyển vật tư, hàng hóa tới tận nhà Khách hàng từ 1-4 ngày trên phạm vi toàn quốc.
Phương thức 2: Khách hàng đến lấy hàng tại các đại lý, chi nhánh của Tổng Công ty CP Công trình trên phạm vi toàn quốc.
Lưu ý: Giá sản phẩm chưa bao gồm chi phí vận chuyển

II. Đối với sản phẩm dịch vụ

Đối với các dịch vụ Home Care, Solar Care và Hỗ trợ IT, sau khi khách hàng đặt hàng trên hệ thống, nhân viên Viettel Công trình sẽ liên hệ và đến thực hiện dịch vụ tại nhà khách hàng trong vòng 24 tiếng trên phạm vi toàn quốc.